Bežecký pohár Slovenského atletického zväzu

 • Rok: 2024
 • Vyhlasovateľ: Slovenský atletický zväz
 • Kategórie: muži
  ženy
 • Bodovanie: Bodovanie Bežeckého pohára SAZ 2024
  a) V jednotlivých behoch mužov i žien je bodovaných prvých 20 miest v redukovanom
  poradí pretekárov registrovaných v SAZ.
  b) Umiestnenie v behu sa boduje systémom 20, 19, 18,... 3, 2, 1 bod.
  c) Bonusy za výkonnostné limity – 3 body, 2 body, 1 bod.
  d) Bonusy za medaily na M-SR (1. – 3. miesto): 5, 3 a 1 bod.
  e) Bonus za seniorský rekord SR na ovále alebo na ceste: 10 bodov.
  f) Bonus za rekord sa prideľuje len na tratiach, ktoré majú certifikát.
  g) Súčet bodov na jednotlivých podujatiach určí konečné poradie jednotlivcov v Bežeckom pohári SAZ 2024. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí väčší počet získaných prvých, druhých, tretích a prípadne aj ďalších umiestení v jednotlivých kolách.

  Spôsob hodnotenia Bežeckého pohára SAZ 2024
  a) Každé kolo sa hodnotí jednotlivo.
  b) Z celkového počtu 15 behov (16 bodovaných súťaží) zaradených do BP SAZ 2024 sa pretekárovi počíta do hodnotenia maximálne 7 najlepších bodových výsledkov.
  c) Aby sa pretekár objavil v záverečnej celkovej klasifikácii, musí sa zúčastniť najmenej na troch kolách BP SAZ 2024, z nich musia byť minimálne jedny M-SR.
  d) V prípade, že sa uskutoční menej ako 5 podujatí zaradených do BP SAZ 2024, organizátor (SAZ) si vyhradzuje právo seriál nevyhodnotiť.
  e) na podujatiach BP SAZ môžu bodovať aj pretekárky/pretekári v juniorskom a dorasteneckom veku, avšak:
  Ak sa na jednom mieste v jeden deň konajú spoločne šampionáty juniorov a dospelých (10 km/cesta, 10 000 m/dráha), v behu do vrchu, poradie pre bodovanie sa zostavuje podľa absolútneho poradia na základe dosiahnutých časov (dospelí + juniori). Na ďalších šampionátoch – kros – to nie je možné vzhľadom na rôzne dĺžky tratí a fakt, že na týchto šampionátoch musia junior/juniorka štartovať v súťaži pre príslušnú vekovú kategóriu.

  Výkonnostné bonusy
  MUŽI
  5000 m (ovál): 3 body – 15:20,00, 2 body – 15:50,00, 1 bod – 16:15,00
  10 000 m (ovál): 3 body – 32:40,00, 2 body – 33:45,00, 1 bod – 34:40,00
  10 km (cesta): 3 body – 32:35, 2 body – 33:40, 1 bod – 34:50
  polmaratón: 3 body – 1:12:00, 2 body – 1:14:35, 1 bod – 1:17:00
  maratón: 3 body – 2:35:00, 2 body – 2:42:00, 1 bod – 2:47:00
  ŽENY
  5000 m (ovál): 3 body – 18:30,00, 2 body – 19:30,00, 1 bod – 20:30,00
  10 000 m (ovál): 3 body – 38:55,00, 2 body – 41:00,00, 1 bod – 43:00,00
  10 km (cesta): 3 body – 38:40, 2 body – 40:40, 1 bod – 42:40
  polmaratón: 3 body – 1:25:45, 2 body – 1:31:00, 1 bod – 1:34:50
  maratón: 3 body – 3:06:50, 2 body – 3:19:00, 1 bod – 3:31:00
  Poznámka: bonusové body za výkony sa budú prideľovať iba na certifikovaných tratiach.
 • Kontakt: Marco Adrien Drozda, e-mail: drozda@atletika.sk
  Jozef Pelikán, e-mail: pelikan800@hotmail.com
  Pavel Kováč, e-mail: kovac@atletika.sk
Majcichovská desiatka
Majcichov, okr. Trnava
Laborecká desiatka
Strážske okr. Michalovce
Čečehovský polmaratón
Čečehov okr. Michalovce
ČSOB Bratislava marathon – desiatka, Minimaratón, deti, lezúni
Bratislava
Tipos Národný beh Devín – Bratislava
Devín
Salomon Dragon trails KSK15
Bratislava - Malé Karpaty
Grobský Runfest
Chorvátsky Grob – Čierna Voda
Medzinárodný maratón mieru
Košice