Bežecká liga pre deti a mládež – Vyšná Myšľa 2014

 • Rok: 2014
 • Vyhlasovateľ: Bežecký klub obce (BKO) Vyšná Myšľa
 • Kategórie:
  Dievčatá rok. nar. 2008 a mladšie


  Chlapci rok. nar. 2008 a mladší


  Dievčatá (2005 a ml.)


  Chlapci (2005 a ml.)


  Dievčatá (2002 a ml.)


  Chlapci (2002 a ml.)


  Dievčatá (1999 a ml.)


  Chlapci (1999 a ml.)


  Dievčatá (1996 a ml.)


  Chlapci (1996 a ml.)
 • Bodovanie: 1.miesto-10bodov, 2.miesto-9bodov, 3.miesto-8bodov, 4.miesto-7bodov, 5.miesto-6bodov,......10.,11.,12...........-1bod
  Započítavajú sa výsledky zo všetkých troch kôl !!!!


  Pri rovnosti bodov rozhoduje :


  1. väčší počet pretekov


  2. vzájomné súboje


  3. a iné (určí usporiadateľ)
 • Kontakt: Emil Repák tel. 0905 827 938, Erik Repák 0911 214 189
Vyšnomyšľanský kros
Vyšná Myšľa okr. Košice okolie
Vyšnomyšľanská 5-ka na ceste
Vyšná Myšľa okr. Košice okolie
Beh pod Vyšnou Myšľou (Bežecká liga detí a mládeže – 3. kolo)
Vyšná Myšľa okr. Košice okolie