Bežecká liga deti a mládeže – Vyšná Myšľa 2013

 • Rok: 2013
 • Vyhlasovateľ: Bežecký klub obce (BKO) Vyšná Myšľa
 • Kategórie:
  Dievčatá rok. nar. 2007 a mladšie


  Chlapci rok. nar. 2007 a mladší


  Dievčatá (2004 - 2006)


  Chlapci (2004 - 2006)


  Dievčatá (2001 - 2003)


  Chlapci (2001 - 2003)


  Dievčatá (1998 - 2000)


  Chlapci (1998 - 2000)


  Štafeta (D-04 a ml.,CH-04 a ml.,D-98 a ml.,CH-98 a ml.)
 • Bodovanie:
  1.miesto 10bodov
  2.miesto 7bodov
  3.miesto 5bodov
  4.miesto 4body
  5.miesto 3body
  6.miesto 2body
  7.miesto 1bod!.
  Za účasť 1bod.!
  Finálove kolo sa boduje dvojnásobne!
  Započítavajú sa tri najlepšie umiestnenia.
  Pri rovnosti bodov rozhoduje :
  1. väčší počet pretekov,
  2. vzajomné súboje,
  3. a iné (určí usporiadateľ).
  Kto sa zúčastní dvoch a menej kôl bude klasifikovaný za pretekármi , ktorí sa zúčastnia najmenej troch kôl !


  Štafeta môže byť zložená z pretekárov rôznych klubov, ktorá bude štartovať pod jedným spoločným názvom klubu. V štafete sa môže vystriedat ľubovoľný počet pretekárov, ale vecné ceny obdržia iba členovia štafety, ktorá nastúpi vo finálovom kole.!
Beh pod Vyšnou Myšľou (Bežecká liga detí a mládeže – 1. kolo)
Vyšná Myšľa okr. Košice okolie
Bežecká liga detí a mládeže – 2. kolo
Vyšná Myšľa okr. Košice – vidiek
Bežecká liga deti a mládeže – 3. kolo
Vyšná Myšľa okr. Košice – vidiek
Bežecká liga deti a mládeže – 4. kolo
Vyšná Myšľa okr. Košice – vidiek
Bežecká liga deti a mládeže – 5. kolo – finále
Vyšná Myšľa okr. Košice – vidiek