Bežecká liga deti a mládeže – Vyšná Myšľa 2009

 • Rok: 2009
 • Vyhlasovateľ:
    Bežecký klub obce (BKO) Vyšná Myšľa a obec Vyšná Myšľa
 • Kategórie:
     Dievčatá rok. nar. 2003 a mladšie
     Chlapci rok. nar. 2003 a mladší
     Dievčatá (2000 - 2002)
     Chlapci (2000 - 2002)
     Dievčatá (1997 - 1999)
     Chlapci (1997 - 1999)
     Dievčatá (1994 - 1996)
     Chlapci (1994 - 1996)
     Dievčatá (1991 - 1993)
     Chlapci (1991 - 1993)
 • Bodovanie:
    1.miesto 10bodov
    2.miesto 7bodov
    3.miesto 5bodov
    4.miesto 4body
    5.miesto 3body
    6.miesto 2body
    7.miesto 1bod!.
    Za účasť 1bod.!
    Finálove kolo sa boduje dvojnásobne.!
    Započítavajú sa štyri najlepšie umiestnenia.
    Pri rovnosti bodov rozhoduje :
        1. vzajomné súboje,
        2. vačší počet pretekov,
        3. a iné (určí usporiadateľ).
    Kto sa zúčastní troch a menej kol bude klasifikovaný pod čiarov !
 • Kontakt:
     Emil Repák tel. 0905 827 938, e-mail: Repak@extel.sk
     Erik Repák, tel.: 0911 214 189
Bežecká regionálna liga detí a mládeže
Vyšná Myšľa
Beh pod Vyšnou Myšľou (Bežecká liga detí a mládeže – 2. kolo)
Vyšná Myšľa
Bežecká regionálna liga detí a mládeže
Vyšná Myšľa
Bežecká regionálna liga deti a mládeže (4 kolo)
Vyšná Myšľa
Beh detí a mládeže
Vyšná Myšľa
Bežecká regionálna liga detí a mládeže (6 kolo finále)
Vyšná Myšľa