Bežecká liga deti a mládeže – Vyšná Myšľa

 • Rok: 2011
 • Vyhlasovateľ:
  Bežecký klub obce (BKO) Vyšná Myšľa a obec Vyšná Myšľa
 • Kategórie:
  Dievčatá rok. nar. 2005 a mladšie
  Chlapci rok. nar. 2005 a mladší
  Dievčatá (2002 - 2004)
  Chlapci (2002 - 2004)
  Dievčatá (1999 - 2001)
  Chlapci (1999 - 2001)
  Dievčatá (1996 - 1998)
  Chlapci (1996 - 1998),
  Štafeta (D-02 a ml.,CH-02 a ml.,D-96 a ml.,CH-96 a ml.)
 • Bodovanie:
  1.miesto 10bodov
  2.miesto 7bodov
  3.miesto 5bodov
  4.miesto 4body
  5.miesto 3body
  6.miesto 2body
  7.miesto 1bod!.
  Za účasť 1bod.!
  Finálove kolo sa boduje dvojnásobne!
  Započítavajú sa štyri najlepšie umiestnenia.
  Pri rovnosti bodov rozhoduje :
  1. väčší počet pretekov,
  2. vzajomné súboje,
  3. a iné (určí usporiadateľ).
  Kto sa zúčastní dvoch a menej kôl bude klasifikovaný za pretekármi , ktorí sa zúčastnia najmenej troch kôl !
 • Kontakt:
  Emil Repák tel. 0905 827 938, e-mail: Emil.Repak@atlas.sk
  Erik Repák, tel.: 0911 214 189
Beh pod Vyšnou Myšľou (Bežecká liga detí a mládeže – 1. kolo)
Vyšná Myšľa
Bežecká liga detí a mládeže – 2. kolo
Vyšná Myšľa
Bežecká liga deti a mládeže – 3. kolo
Vyšná Myšľa
Bežecká liga deti a mládeže – 4. kolo – finále
Vyšná Myšľa