Behaj lesmi

 • Rok: 2021
 • Vyhlasovateľ: Asociácia športu pre radosť, o.z.
 • Kategórie: kat. dospelých
  2006 - 2003 M18/Ž18 15 - 18 rokov
  2002 - 1982 M39/Ž39 19 - 39 rokov
  1981 - 1972 M49/Ž49 40 - 49 rokov
  1971 - 1962 M59/Ž59 50 - 59 rokov
  1961 - 1952 M69/Ž60+ 60 - 69 rokov (ženy nad 60 rokov)
  1951 a starší M70+ 70 rokov a viac

  Detské kat.
  2015 a mladší Benjamínci 500 m
  2013 - 2014 Predškoláci 500 m
  2011 - 2012 Najmladší žiaci 1 km
  2009 - 2010 Mladší žiaci 1 km
  2007 - 2008 Starší žiaci 1 km

  Tandem - utvorte tím v zložení muž - žena
  VoltaRunners - utvorte čo najväčší tím
 • Bodovanie: Každého pretekára, ktorý preteky dokončí, oceníme za dosiahnutý výkon aj bodmi do celkového hodnotenia seriálu. Víťazi jednotlivých pretekov získajú 2 000 bodov. S jedným bodom odíde ten, kto pretne cieľ ako posledný. Ostatným pridelíme body podľa dosiahnutých časov a budú klesať úmerne, tzn. pretekár, ktorý sa umiestni v polovici výsledkovej listiny, získa vždy 1 000 bodov.
  Dvadsať najrýchlejších na jednotlivých trasách sa môže tešiť ešte na extra bonifikačné body. Víťazi získajú 200 bodov navyše a body budú znova úmerne klesať tak, že 20. pretekár získa 20 bodov navyše. Tieto body sa pripočítavajú do celkového hodnotenia.
  Do celkového poradia Lesov pán a Lesov pani sa započítavajú výsledky zo všetkých 3 pretekov. Lesov pána a Lesov pani vyhlasujeme na krátke i dlhé trate, do rebríčka sa započítavajú body zvlášť a nie je možné sčítať body z krátkej a dlhej trasy dohromady.
 • Web: https://behajlesmi.sk
 • Kontakt: RAUL SLOVAKIA, s.r.o., e-mail: info@behajlesmi.sk
Behaj lesmi Devín
Devín
Behaj lesmi Veľká Fatra
Hrabovo
Behaj lesmi Štiavnické vrchy
Horná roveň, Štiavnické Bane