Behaj lesmi 2022

 • Rok: 2022
 • Vyhlasovateľ: Asociácia športu pre radosť, o.z.
 • Kategórie: M18/Ž18 2007 - 2003 15 - 18 rokov
  M39/Ž39 2002 - 1983 19 - 39 rokov
  M49/Ž49 1982 - 1973 40 - 49 rokov
  M59/Ž59 1972 - 1963 50 - 59 rokov
  M69/Ž60+ 1962 - 1953 60 - 69 rokov (ženy nad 60 rokov)
  M70+ 1952 a starší 70 rokov a viac

  Detské kat.
  Benjamínci 2016 a mladší 500 m
  Predškoláci 2014 - 2015 500 m
  Najmladší žiaci 2012 - 2013 1 km
  Mladší žiaci 2010 - 2011 1 km
  Starší žiaci 2008 - 2009 1 km
 • Bodovanie: Každého pretekára, ktorý preteky dokončí, oceníme za dosiahnutý výkon aj bodmi do celkového hodnotenia seriálu. Víťazi jednotlivých pretekov získajú 2 000 bodov. S jedným bodom odíde ten, kto pretne cieľ ako posledný. Ostatným pridelíme body podľa dosiahnutých časov a budú klesať úmerne, tzn. pretekár, ktorý sa umiestni v polovici výsledkovej listiny, získa vždy 1 000 bodov.
  Dvadsať najrýchlejších na jednotlivých trasách sa môže tešiť ešte na extra bonifikačné body. Víťazi získajú 200 bodov navyše a body budú znova úmerne klesať tak, že 20. pretekár získa 20 bodov navyše. Tieto body sa pripočítavajú do celkového hodnotenia.
  Do celkového poradia Lesov pán a Lesov pani sa započítavajú výsledky zo všetkých 5 pretekov. Lesov pána a Lesov pani vyhlasujeme na krátke i dlhé trate, do rebríčka sa započítavajú body zvlášť a nie je možné sčítať body z krátkej a dlhej trasy dohromady.
 • Web: https://behajlesmi.sk
 • Kontakt: RAUL SLOVAKIA, s.r.o., e-mail: info@behajlesmi.sk
Behaj lesmi Devín
Devín
Behaj lesmi Čičmany
Čičmany
Behaj lesmi Bachledová dolina
Bachledová dolina
Behaj lesmi Veľká Fatra
Hrabovo
Behaj lesmi Štiavnické vrchy
Horná roveň, Štiavnické Bane