Beh 2 míle Košice 2017

 • Rok: 2017
 • Vyhlasovateľ: Sri Chinmoy Marathon Team
 • Kategórie:
  Trať 2 míle:
  Ženy, Muži, (dievčatá a chlapci nad 12 rokov rozdelení do kategórií Ženy a Muži, s ročníkom narodenia 2004 a starší. Veteráni: Ženy 50 rokov a viac, Muži 60 rokov a viac.

  Trať 1km:
  Dievčatá do 12 rokov, Chlapci do 12 rokov s ročníkom narodenia 2005 a mladší
 • Bodovanie: V každom kole sa budú prideľovať body podľa počtu všetkých účastníkov v danom behu.
 • Web: https://cs.srichinmoyraces.org/Beh2MileKosice
 • Kontakt: Peter Hlač, tel.: 0905 306 551, e-mail: info@behkosice.sk
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice