Slovenský pohár v behu do schodov 2015

bezci na UFO

Slovenská asociácia v behu do schodov / Towerrunning Slovakia vyhlasuje Slovenský pohár v behu do schodov 2015.

V spolupráci s Active planet outdoor centrum, HK Salora a Storm promotion s.r.o., sú pripravené tri preteky s očakávanou účasťou
500 pretekárov.

Prvé kolo sa uskutoční dňa 11. 4. 2015 v Banskej Bystrici na preteku
– Europa Bussines Centre Towerrunning – (22 poschodí – 80 metrov)
Druhé kolo prebehne dňa 21. 6. 2015 v Bratislave na preteku
– Ufo Vertical Sprint, ktorý je zároveň súčasťou Towerrunning Grand Prix of Europe 2015 – (23 poschodí – 95 metrov)
Tretie kolo a súčasne finále Slovenského pohára v behu do schodov 2015 sa uskutoční dňa 17. 10. 2015 v Žiline na preteku
– Imunoglukan Beh do neba v budove Eurohomestar – (23 poschodí – 70 metrov)

Podmienkou na zaradenie do výsledkov Slovenského pohára v behu do schodov 2015 je účasť v minimálne jednom preteku pohára
a účasť vo finálovom preteku.

Pre víťazov sú pripravené finančné odmeny v celkovej výške 750 Eur.

Viac informácií na stránkach
www.towerrunning.sk
www.behdoneba.salora.sk
www.ufoverticalsprint.sk
www.activeplanet.sk

Stairs Up!

Tomáš Čelko
Towerrunning Slovakia
President

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.