ŠK BODVA Moldavská desiatka 2017

Športový klub BODVA Moldava v spolupráci s obcou Debraď, Vás týmto pozýva na v poradí už 6. ročník „Moldavskej desiatky.“ Tento pretek bol už tradične organizovaný v Moldave nad Bodvou v športovom areáli Arenasportcentrum, ale v roku 2017 sme boli nútený z organizačno-technických príčin hľadať iné riešenie pre jeho zorganizovanie.

Nebolo jednoduché nájsť náhradné riešenie, ale nakoľko beh robíme pre radosť a zo srdcom, našli sme adekvátnu náhradu. Oslovili sme preto starostku obce Debraď pani Mgr. Adrianna Gergely Papp, ktorá okamžite prejavila záujem usporiadať to v ich malebnej obci. Táto obec v roku 2017 nesie titul „ Rok Svätého Ladislava“ a práve pri tejto príležitosti sa zrodil plán usporiadať to v tejto obci, ktorá si to v tomto významnom a historickom roku jednoznačne zaslúži. Trať preteku sa beží už tradične ku rastlinnému kostolu sv. Ladislava. Práve tento kostolík je symbolom Moldavskej desiatky a tak tradíciu dodržíme aj tento rok a o zážitok vidieť túto výnimočnú stavbu Vás určite nenecháme prísť. Pobežíme aj okolo ďalších významných pamätihodností obce Debraď. Milí bežci, pretek sa teda uskutoční v nedeľu 17. septembra 2017 so štartom o 10:00 hod. v obci Debraď pred jej Obecným úradom, kde bude štart aj cieľ preteku. Povrch trate bude výnimočne tvoriť aj asfalt, ale viac menej to bude spevnená kamenná a lesná cesta v prekrásnej prírode Slovenského krasu. Dĺžka trasy sa oproti minulým ročníkom zmení, bude kratšia ale technicky náročnejšia v dĺžke 9,2 km a prevýšením okolo 205m. Tento pretek je určený hlavne pre amatérskych bežcov a nie pre bežcov, ktorí naháňajú finančné odmeny. Vítaní sú však všetci, ale musia sa uspokojiť s vecnými cenami a nie finančnými!

Usporiadateľ:  Športový klub BODVA Moldava a obec Debraď

Termín:  V nedeľu dňa 17. septembra 2017

Štart:  Obecný úrad v Debradi o 10:00 hod. pre všetky kategórie

Prezentácia:  Obecný úrad v Debradi od 08:30 – 09:45 hod.

Štartovné:
7 eur – obyvatelia s trvalým bydliskom Moldava n/B. a obcou Debraď, členovia PRO Run Moldava s uhradenou platbou do 11. septembra 2017
8 eur – bežci z partnerských klubov: BK Spartak Medzev, BK Steel Košice, MARAS team, AC Michalovce a Active life Košice s uhradenou platbou do 11. septembra 2017
10 eur – ostatní, vopred registrovaní s uhradenou platbou do 11. septembra 2017
12 eur – registrovaní priamo na mieste v deň preteku

V štartovnom majú bežci zahrnuté občerstvenie, energetické darčeky, jedlo a nápoj. Súčasťou štartovného je tombola a po dobehnutí do cieľa aj výnimočná a pamätná účastnícka medaila.

Možno sa Vám bude zdať cena štartovného vysoká, ale verte nám, že my nedisponujeme s vysokým finančným pokrytím tohto preteku. Viac menej všetko robíme dobrovoľne a zo štartovného, ktoré nám zaplatíte práve Vy. Nie sme schopný konkurovať bežeckým pretekom, ktorých podporujú veľký sponzori. Snažíme sa to však organizovať najlepšie ako vieme a chceme hlavne aby to prinieslo radosť z behania a Váš úsmev po behu.

Registrácia:
spočíva odoslaním správy na email: robertboros@centrum.sk vo forme: meno a priezvisko, dátum narodenia, klub resp. mesto za ktoré pobežíte a nepovinne Vaše tel. číslo v prípade oznamu resp. nejakej zmeny ohľadom podujatia. Po emailovej registrácii musíte uhradiť štartovné na účet klubu. Po pripísaní sumy na účet obdržíte potvrdzujúci email pre úspešnú registráciu.

V prípade ak sa preteku nezúčastnite, organizátor t.j. Športový klub Bodva, tieto peniaze využije na rozvoj športového klubu. Registrácia je úspešná až po pripísaní štartovného na účet klubu. Zoznam registrovaných nájdete na stránke klubu: www.skbodva.sk

Bankové spojenie:
číslo účtu:  4020417338/7500 (ČSOB)
IBAN číslo: SK3875000000004020417338
V poznámkach platby prosím uviesť Vaše: meno a priezvisko. Presnú sumu platby uviesť podľa príslušnej tabuľky do ktorej spadáte.

Občerstvenie:
v priestore štartu a tri osviežovacie stanice na trati:  4,1km / 5,8km / 6,7km (iont, voda)

Predpis:
organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté nepriaznivými prírodnými podmienkami a neplnením pokynov organizátormi. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá aj za svoj zdravotný stav, v akom na štart behu nastupuje.

Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny trate a programu.

Trať:  dĺžka trate je 9,2 km a jej povrch tvorí asfalt 12%,  spevnená kamenná a lesná cesta 88%

Ceny:  žiadna finančná výhra !!! bojovať sa bude o vecné ceny pre prvých troch v kategóriách:
M1, M2, M3, M4, Ž1, Ž2.
Navyše každý účastník, ktorý dobehne do cieľa dostane výnimočnú účastnícku medailu vyrobenú vyslovene pre toto podujatie. Limit je 80 pretekárov!

Kategórie:
M1 – muži do 39 r.
M2 – muži nad 40 r.
M3 – muži nad 50 r.
M4 – muži nad 60 r.
Ž1 – ženy do 35 r.
Ž2 – ženy nad 35 r.

Informácie: Ing. Róbert Boros, email: robertboros@centrum.sk  , tel: 0908 231 152

Trať Moldavskej desiatky povedie okolo  významných pamiatok o ktorých sa dozviete viac na internetovej stránke obce Debraď na link: http://debrad.sk/ . Ak chcete stráviť beh v tomto prekrásnom prostredí, získať pamätnú účastnícku medailu tak neváhajte a venujte nedeľňajšie predpoludnie dňa 17. septembra 2017 Moldavskej desiatke. Je to skvelá bežecká previerka pred októbrovým sviatkom Medzinárodného Maratónu Mieru v Košiciach. Všetci ste srdečne vítaní a v tomto roku výnimočne z malebnej obce Debraď na „Miesto, kde ožije legenda Svätého Ladislava.“

Behu zdar!

Ing. Róbert Boros
organizátor podujatia