Seminár organizátorov bežeckých podujatí – pozvánka

VSE-CITY-RUN-2018-title

4. decembra 2018 sa v Banskej Bystrici bude konať ďalší seminár pre organizátorov bežeckých podujatí.

Vážení kolegovia, milí športoví priatelia,

z poverenia Slovenského atletického zväzu a komisie SAZ pre behy mimo dráhy si vás dovoľujem pozvať na seminár organizátorov bežeckých podujatí, ktorý sa uskutoční 4. decembra 2018 v Banskej Bystrici v hoteli Lux.

Slovenský atletický zväz v spolupráci s BeCool Agency a pod odbornou garanciou Učenej právnickej spoločnosti (UČPS) pre vás pripravil celodenný program rozdelený na dve časti. V prvej to bude beseda s odborníkmi na legislatívu, cieľom ktorej bude dozvedieť sa o aktuálnom vývoji a trendoch z právnej stránky. Veľká časť bude venovaná aj vašim otázkam a praktickým návodom na riešenie problémov, s ktorými sa pri organizovaní podujatí stretávame.

Druhá časť bude venovaná najmä témam z praxe: využitie on-line marketingu na propagáciu športových podujatí, informácia o aktuálnom stave slovenskej atletiky a plánoch na rok 2019 – podpora klubov a členov SAZ, informácie o činnosti komisie SAZ pre behy mimo dráhy, bežecká etika, kalendár bežeckých podujatí pre rok 2019, majstrovstvá Slovenska pre rok 2019. Presný program nájdete v prílohe pozvánky.

Na seminári sa môžu zúčastniť okrem členov SAZ aj všetci záujemcovia z radov organizátorov bežeckých podujatí a verejnosti. Každý člen SAZ (klub) má dva voľné vstupy hradené Slovenským atletickým zväzom, nečlenovia SAZ platia poplatok vo výške 30 eur (číslo účtu SAZ: SK27 0200 0000 0001 6883 6012).

Organizačné zabezpečenie kongresu má na starosti Tomáš Willwéber. Ak by ste mali akékoľvek otázky smerom k semináru, jeho programu či organizácii, neváhajte nás prosím kontaktovať na tomas@becool.sk.

Tešíme sa opäť na spoločné stretnutie a verím, že program a celkový charakter podujatia bude pre vás opäť pozitívnou skúsenosťou a prínosom pre vaše aktivity.

Jozef Pukalovič, predseda komisie SAZ pre behy mimo dráhy

Podrobný program nájdete tu:

PROGRAM SEMINÁRA

Záväznú prihlášku nájdete tu:

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR