Príprava 10. ročníka MIZUNO RUNNIG CUP 2014

Prestížna bežecká súťaž „Mizuno running cup“, ktorá získala v Čechách už po tretíkrát ocenenie za kvalitu organizácie bežeckých podujatí oslávi svoj jubilejný desiaty ročník aj na Slovensku. Jeden z jej seriálov sa uskutoční 19.7. 2014 v podtatranskej obci Nová Lesná na medzinárodnom bežeckom podujatí pri príležitosti jubilejného 15. ročníka Memoriálu horského vodcu Jana Stilla v behu do vrchu. Trať dlhá 9 570 metrov s prevýšením 533 metrov má cieľ na Hrebienku.

O príprave prestížnej bežeckej súťaže nám poskytol rozhovor bývali špičkový atlét, starosta obce Nová Lesná – Peter Hritz (45).

1. Pán starosta ako ste prijali ponuku organizátorov z českej republiky Mizuno running cup zorganizovať jubilejný 10. ročník vo vašej obci ako súčasť jubilejného 15. ročníka Memoriálu Jana Stilla?

Hritz:

Je pre nás veľkou cťou, že XV. ročník Memoriálu Jána Stilla je zaradený v prestížnom MIZUNO RANNING CUPE. Naša spolupráca s firmou TERM s.r.o. trvá už takmer 15 rokov a je veľmi dobré, že jej majiteľ Michal Umlášek sa rozhodol zorganizovať takýto seriál pretekov. Pre bežcov je veľmi zaujímavé, že na jednotlivých pretekoch majú perfektný servis a tiež poradenstvo. Môžu si nechať diagnostikovať svoje chodidlá a následne si môžu vybrať vhodnú obuv.

 

2. S prípravou a organizáciou tohto bežeckého sviatku vzniknú aj zvýšené finančné  požiadavky na pokrytie nákladov súvisiacich s realizáciou tohto športového projektu. Z akých zdrojov plánujete vykryť finančné potreby na jeho realizáciu?

Hritz:

Memoriál Jána Stilla (MJS) si počas predchádzajúch ročníkov získal dobré renomé a celú jeho realizáciu pokrývajú miestni sponzori. Veľmi rád by som sa poďakoval najmä p. JUDr. Pavlovi Ovšonkovi, Ing. Jánovi Olekšákovi, Júliusovi Bartschovi, Rudolfovi Skokanovi, Mikimu Knižkovi, Ing. Jánovi Juríkovi, Milanovi Fáberovi.

 

3. Kto je hlavným organizátorom, spoluorganizátorom a partnerom tejto významnej akcie?

Hritz:

Hlavným organizátorom je športový klub Šport team Nová Lesná, spoluorganizatormi sú Obec Nová Lesná a Mesto Vysoké Tatry. Hlavným partnerom je firma MIZUNO.

 

4. Aké zaujímavé ceny plánujete zabezpečiť pre tých najlepších pretekárov? A čo dostanú tí ostatní?

Hritz:

Najlepší pretekári v hlavných kategóriach obdržia finančné a vecné ceny, je pripravená bohatá tombola, každý pretekár obdrží za 5 eur :
– štartovné číslo s vlastným menom
– nádherné tričko MIZUNO RANNING CUPE
– iontový nápoj
– bagetu
– originálnu pohľadnicu MJS
 

5. Aká je štruktúra organizačného výboru a koľko dobrovoľníkov plánujete zapojiť do  organizácie bežeckých pretekov?

Hritz:

Počas minulých ročníkov sa vyformoval perfektný team organizátorov, ktorí mi pomáhajú zabezpečovať plynulý priebeh pretekov. Rád by som sa poďakoval Ľubomírovi Kollárovi, Jane Ohrádkovej, Blanke Obžutovej, Jaroslave Šarišskej, Tomášovi Bujnovi, Ivete Kontríkovej, Jozefovi Svitekovi, Márianovi Hrebíkovi, Renáte Urbanovičovej. V deň MJS podá pomocnú ruku ďalších približne 30 dobrovoľníkov.

6. Aké sprievodné podujatia plánujete organizovať pre návštevníkov bežeckého festivalu?

Hritz:

MJS je známy tým, že sa snažíme vytvoriť bohatý kultúrny a spoločenský program nielen pre bežcov, ale aj pre obyvateľov a návštevníkov obce.Každý rok sa zúčastní autogramiády významná športová osobnosť, v minulosti to boli Jarmila Kratochvílová, Miroslav Šatan, Pavol Hurajt, Marieta Žigalová, Roman Vollák, ….Veľkým dôraz kladieme detským kategóriam, na ktorými má patronát altetická legenga Jozef Plachý.

 

Bežecký kalendár

 

7. Aký je rekord trate v hlavnej mužskej a ženskej kategórií a kto je jeho držiteľom? Pripúšťate, že by mohli byť pri účasti medzinárodnej bežeckej účasti tieto rekordy prekonané?

Hritz:

Traťový rekord medzi mužmi drží Róbert Štefko (34:06) a v kategórií žien Alena Peterková (39:06). Tieto rekordy dosiahli bežci, ktorí patrili k absolútnej svetovej špičke, preto ich prekonanie je iba v teoretickej rovine.Robo vedel zabehnúť v tom období 10 km na dráhe hlboko pod hranicou 28 minút.

 

8. Pre aké bežecké kategórie plánujete organizovať preteky? Akého najmladšieho  a najstaršieho účastníka ste doposiaľ zaznamenali na behu do vrchu?

Hritz:

V obci Nová Lesná pobežia deti predškolského veku, žiacke a dorastenecké kategórie, najmladším účastníkom, ktorý bežal v hlavnej kategórií na Hrebienok mal 12 rokov a najstarším bol už legendárny Tiborko Vaňo, ktorý mal v tom období 78 rokov.

 

9. Športovej verejnosti ste známy ako bývali špičkový atlét. Aj napriek tomu, že budete mať počas tohto súťažného dňa organizačné povinnosti, neplánujete si zabehnúť?

Hritz:

Veľmi rád by som si zabehol, ale v ten deň mám veľa iných povinností, a preto sa teším, že si trať MJS odklušem spolu s Ľubomírom Kollárom s týždňovým oneskorením.

 

10. Samotné preteky budú aj tento krát výzvou nielen pre výkonnostných, ale aj pre pravidelne behajúcich rekreačných bežcov a začínajúcich „hobíkov“. Aký máte pocit z pohľadu organizátora, keď vidíte každoročne narastajúci počet súťažiacich v štartovom poli?

Hritz:

Ako organizátori sa tešíme z každého pretekára, ktorý prekoná sám seba a nebojí sa vyskúšať svoje schopnosti.
 

11. Pominulé roky mal záštitu nad bežeckým festivalom v behu do vrchu naša atletická legenda Jozef Plachý. Komu prípadne táto pocta tento rok?

Hritz:

Jožko Plachý navštevuje našu obec niekoľko krát počas roka a má veľmi blízky vzťah k Tatrám. Nová Lesná je pre neho druhým domovom, preto aj tento rok pripadne táto pocta jemu.

 

12. Čo by ste poradili tým, ktorí chcú zmeniť životný štýl a stále ešte váhajú?

Hritz:

Pri súčasnom zhone padne každému vhod vyventilovať svoje každodenné starosti fyzickou aktivitou. Príroda a pohyb je najlepší liek, ktorým sa liečia zdanlivo nevyliečiteľné choroby. A je to takmer zadarmo.

 

Ďakujem, za rozhovor

Stanislav Vavro

Zdroj: http://www.binrun.sk/index.php/clanky/bezecke-clanky/673-priprava-10-rocnika-mizuno-runnig-cup-2014-a-15-rocnika-memorialu-jana-stilla-peter-hritz-starosta-obce-nova-lesna