Výsledky Od Tatier k Dunaju 2016

Priebežné výsledky:

Ako si jednotlivé štafety vedú je možné sledovať (podrobnejšie výsledky aj po úsekoch):  > Tu <

Oficiálne výsledky nájdete na :   > Tu <