Zavarská sedmička

 • Dátum: 24. 07. 2021 (So)
 • Miesto: Zavar, okr. Trnava, športový areál OŠK Zavar
 • Ročník: 5.
 • Štart: 18:00 hod.
 • Dlžka trate: 7 000 m
 • Povrch: asfalt
 • Kategória:
  A – muži (A) do 39 rokov
  B – muži od 40 do 49 rokov
  C – muži od 50 do 59 rokov
  D – muži od 60 do 69 rokov
  E – muži od 70 rokov
  F – ženy (Ž) do 34 rokov
  G – ženy od 35 do 49 rokov (Ž 35)
  H – ženy od 50 rokov (Ž 50+)
 • Organizátor: Obec Zavar, Obecný športový klub Zavar, Základná škola s materskou školou
 • Štatistika účasti: 92
 • Informácie: Obecný úrad, 919 26 Zavar, okr. Trnava, e‐mail: ocu.zavar@stonline.sk
  Michal Horváth, e-mail: michaelpatriot88@gmail.com
 • Poznámka: Štartovné: 7,- €