Zátopková desiatka

  • Dátum: 12. 09. 2009 (So)
  • Miesto: Žilina, Žilina
  • Ročník: XXIV.
  • Štart: 10:00 , atletická štadión ŽU, Veľký diel
  • Dlžka trate: 10 km
  • Povrch: dráha - škvára
  • Kategória: všetky
  • Organizátor: Olympijský klub ŽA, atletický klub ŽA, atletický oddiel ŽU
  • Súťaže: Bežecká liga Žiliny
  • Informácie: Ing. Michal Staňo, Saleziánska 17, 010 01 Žilina, tel.: 0908 936 689, okzilina@zoznam.sk; Ing. Marián Michalik, K. Kmeťku 7, 010 08 Žilina, tel.: 0908 918 176