Zátopková desiatka

 • Zmena: Pozor, zmena termínu konania. Pôvodný termín 8.9.2012
 • Dátum: 22. 09. 2012 (So)
 • Miesto: Žilina, atletická štadión ŽU, Veľký Diel
 • Ročník: XXVII.
 • Štart: 9.30 hod. žiaci, 10:00 hod. kat. C až G, 11:00 hod. kat. A a B,
 • Dlžka trate: 10 km
 • Povrch: dráha - škvára
 • Kategória: žiaci, Muži: A do 39r, B 40-49, C 50-59, D 60-69, E 70 rokov a viac, Ženy: F do 34 r, G 35 r. a staršie
 • Organizátor: Olympijský klub ŽA, atletický klub ŽA, atletický oddiel Slávia ŽU
 • Súťaže: Bežecká liga Žiliny 2012, Turčianská bežecká liga 2012
 • Štatistika účasti: 63
 • Informácie: Ing. Michal Staňo, Saleziánska 17, 010 01 Žilina, tel.: 0908 936 689, e-mail: mstano@chello.sk;
  Ing. Marián Michalik, K. Kmeťku 7, 010 08 Žilina, tel.: 0904 701 612, e-mail: marian_michalik@vahostav-sk.sk