Zátopková desiatka

 • Dátum: 11. 09. 2010 (So)
 • Miesto: Žilina, Žilina
 • Ročník: XXV.
 • Štart: 10:00 hod. , atletická štadión ŽU, Veľký diel
 • Dlžka trate: 10 km
 • Povrch: dráha - škvára
 • Kategória: všetky
 • Organizátor: Olympijský klub ŽA, atletický klub ŽA, atletický oddiel ŽU
 • Súťaže: Bežecká liga Žiliny 2010
 • Informácie: Ing. Michal Staňo, Saleziánska 17, 010 01 Žilina, tel.: 0908 936 689, e-mail: okzilina@zoznam.sk;
  Ing. Marián Michalik, K. Kmeťku 7, 010 08 Žilina, tel.: 0908 918 176