Sačurovská pätnástka – 8. Memoriál Heleny Slukovej