Rohálovská desítka

 • Dátum: 27. 02. 2016 (So)
 • Miesto: Prusinovice (CZ), kultúrny dom Prusinovice
 • Ročník: 23.
 • Štart: 9:40 hod. - detské kat., 12:00 hod. - dospelí
 • Dlžka trate: 10 km
 • Povrch: asfalt
 • Kategória: Od prípravky (r. nar. 2005) až po juniorov (1997)
  Muži:
  M 19
  M 20 - 39
  M 40 - 49
  M 50 - 59
  M 60 - 64
  M 65 - 69
  M 70 a starší
  Ženy a juniorky absol.
  Ž 19
  Ž 20 - 34
  Ž 35 - 44
  Ž 45 - 54
  Ž 55 a starší
 • Organizátor: BK Holešov, OÚ Prusinovice, SDH Prusinovice
 • Súťaže: Moravsko – Slovenský běžecký pohár 2016
 • Informácie: Ondřej Němec 76842 Prusinovice 397, tel.: 602427505, 573386236, e-mail:
 • Web: http://www.rohalovskadesitka.cz/