Nočný beh Kuzmínovom

 • Dátum: 14. 09. 2022 (St)
 • Miesto: Dolný Kubín, Námestie P. O. Hviezdoslava
 • Štart: 17:15 hod.– žiaci; 19:00 hod. – dospelý
 • Dlžka trate: 6,46 km
 • Kategória: D1 - Chlapci a dievčatá 3-5 rokov (rok narodenia 2017 – 2019)
  D2 - Chlapci a dievčatá 6-8 rokov (rok narodenia 2014 – 2016)
  D3 - Chlapci a dievčatá 9-11 rokov (rok narodenia 2011 – 2013)
  STŽ - Strarší/ie žiaci/čky 12-15 rokov (rok narodenia 2007 – 2010)
  Muži I. 16-18 rokov (rok narodenia 2004 – 2006)
  Muži II. 19-21 rokov (rok narodenia 2003 – 2001)
  Muži III. 22-39 rokov (rok narodenia 1983 – 2000)
  Muži IV. 40-49 rokov (rok narodenia 1973 – 1982)
  Muži V. 50-59 rokov (rok narodenia 1963 – 1972)
  Muži VI. 60 a viac r. (rok narodenia 1962 a skôr)
  Ženy I. 16-18 rokov (rok narodenia 2004 – 2006)
  Ženy II. 19-21 rokov (rok narodenia 2003 – 2001)
  Ženy III. 22-39 rokov (rok narodenia 1983 – 2000)
  Ženy IV. 40-49 rokov (rok narodenia 1973 – 1982)
  Ženy V. 50 a viac r. (rok narodenia 1972 a skôr)
 • Organizátor: Mesto Dolný Kubín , Bežecký klub Dolný Kubín , Olympijský Klub ORAVA
 • Štatistika účasti: 147
 • Informácie: Ing. Štefan Belvončík, tel.: 0915 847 514, e-mail: stefan.belvoncik@dolnykubin.sk
  Miroslav Hrabal, tel.: 0908 499 183, e-mail: runclubdk@gmail.com
  Ing. Michal Strežo, tel.: 0904 075 261
 • Poznámka: Štartovné:
  dorast a dospelí 5,-€ pri online registrácii
  pri prihlásení v deň pretekov 10,-€
  Žiacke kategórie - nespoplatnené