Tipos Národný beh Devín – Bratislava

 • Dátum: 16. 04. 2023 (Ne)
 • Miesto: Devín, parkovisko pod hradom Devín
 • Ročník: LXXV.
 • Štart: vo vlnách: vlna 1 – 10:00 hod., Hlavný beh - pod Devínskym hradom, Štart jednotlivých vĺn bude predbežne v 3-minútových intervaloch
  10:00 hod. Malý Devín - pod Mostom Lafranconi, Bratislava
 • Dlžka trate: 11 625 m, 2 800 m
 • Povrch: asfalt,
 • Kategória: 11 625 m:
  M muži 16 – 39 rokov
  M40 muži 40 – 49 rokov
  M50 muži 50 – 59 rokov
  M60 muži 60 rokov a viac
  Ž ženy 16 – 34 rokov
  Ž35 ženy 35 – 49 rokov
  Ž50 ženy 50 – 59 rokov
  Ž60 ženy 60 a viac rokov
  súťaž firemných tímov

  2 800 m:
  CH10 Chlapci 10 - 12 rokov
  CH13 chlapci 13 - 15 rokov
  D10 dievčatá 10 - 12 rokov
  D13 dievčatá 13 - 15 rokov
  R rekreační bežci od 16 rok., mix
  školské tímy
  Firemný beh
 • Organizátor: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, Slovenský olympijský a športový výbor- spoluorganizátor, Slovenský atletický zväz- spoluorganizátor, BE COOL, s.r.o.- spoluorganizátor, MADWIRE, s.r.o.
 • Štatistika účasti: 3871
 • Informácie: tel.: 02/443 734 77, e-mail: devin@starz.sk + registracia@becool.sk + info@vos-tpk.sk
 • Web: http://www.devin-bratislava.eu/
 • Poznámka: Štartovné:
  19,00 € pre účastníkov prihlásených online do 31.3.2023 vrátane
  22,00 € pre účastníkov prihlásených online a osobne (na mieste registrácie) po tomto dátume

  MALÝ DEVÍN: KATEGÓRIE DO 15 ROKOV
  9,00 € pre účastníkov prihlásených online do 31.3.2023 vrátane
  12,00 € pre účastníkov prihlásených online a osobne (na mieste registrácie) po tomto dátume

  Kategória R:
  15,00 EUR pre účastníkov prihlásených online do 31.3.2023 vrátane
  19,00 EUR pre účastníkov prihlásených online a osobne (na mieste registrácie) po tomto dátume

  ZŤP: VŠETKY KATEGÓRIE
  7,00 EUR pre držiteľov preukazu ZŤP bez rozdielu spôsobu platby (v prípade záujmu o ZŤP registráciu, píšte prosím na
  registracia@becool.sk, kde obratom obdržíte registračný voucher)