Majcichovská desiatka

 • Zmena: Majstrovstvá Slovenska v behu na ceste
 • Dátum: 08. 03. 2020 (Ne)
 • Miesto: Majcichov, okr. Trnava, pred obecným úradom
 • Ročník: XXX.
 • Štart: 10:00 hod. - deti, 11:45 hod. - dospelí
 • Dlžka trate: 10 000 m
 • Certifikovaná: Áno
 • Povrch: asfalt
 • Kategória: materská škola, žiaci ZŠ
  M – muži (absolútne poradie)
  M40 – muži od 40 do 49 rokov
  M50 – muži od 50 do 59 rokov
  M60 –muži od 60 do 69 rokov
  M70+ – muži od 70 rokov / Memoriál Tiborka Vaňu
  MM – muži Majcichov
  Ž – ženy (absolútne poradie)
  Ž35 – ženy od 35 do 49 rokov
  Ž50+ – ženy od 50 rokov
  ŽM- ženy Majcichov
  MJ – juniori do 19 rokov
  ŽJ – juniorky do 19 rokov

  M SR:
  Muži a ženy - rok narodenia 2000 a starší
  Juniori a juniorky - rok narodenia 2001-2002, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa vo svojej vekovej kategórií
  Veteráni a veteránky - ženy – 35 ročné a staršie a muži – 35 roční a starší rozdelení do 1-ročných vekových kategórii. Pre zaradenie do príslušnej vekovej kategórie je rozhodujúci dátum narodenia, ktorý musí byť pred, alebo v deň konania M SR (dátum narodenia 08.03.1985 a starší). Poradie pretekárov v každej disciplíne bude stanovené podľa hodnoty prepočítaného výkonu jednoročnými koeficientmi WMA.
 • Organizátor: Obec Majcichov, Základná škola Jána Palárika v Majcichove, Materská škola v Majcichove, Obecný futbalový klub Majcichov, Slovenský Červený kríž v Majcichove, Slovenský bežecký spolok
 • Štatistika účasti: 647
 • Informácie: Obecný úrad, 919 22 Majcichov, okres Trnava; e-mail:
  starosta@majcichov.sk
 • Poznámka: Štartovné: 10,- € / hlavná kategória (platí sa až pri prezentácii)


  POZOR !!!
  Registrácia bežcov štartujúcich v rámci M-SR prebieha on-line na webovom portáli: M SR Registrácia

Komentáre 2