Cestou Grófa Júliusa Andrássyho

 • Dátum: 26. 08. 2022 (Pi)
 • Miesto: Trebišov, priestor pri Mestskom kultúrnom stredisku
 • Ročník: 2.
 • Štart: 16:15 hod. - deti, 16:30 hod. - hl. kat.
 • Dlžka trate: 3 km
 • Kategória: „A“ Beh
  „B“ Letná prechádzka
  „C“ Jazda na bicykli
  „D“ Nordic walking
  „E“ Chlapci do 7 r.
  „F“ Dievčatá do 7 r.
  „G“ Chlapci 8 – 13 r.
  „H“ Dievčatá 8 – 13 r.
  „X“ Virtuálny pretek /novinka/
 • Organizátor: Ing. Michal Majcher
 • Informácie: tel.: 0915 895 860, e-mail: spoznajtvbehom@centrum.sk
 • Web: https://spoznajtvbehom.sk/podujatia/
 • Poznámka: Štartovné: €
  10,90 € hl-kat., na mieste 13 €
  9 € detské kat., na mieste 11 €
  12,90 € Virtuálna časť + zakúpenie medaile