Bežecké kritérium na ZŠ Zarevúca

 • Dátum: 08. 05. 2018 (Ut)
 • Miesto: Ružomberok, ZŠ Zarevúca
 • Ročník: 1.
 • Štart: detské kategórie 10:00 hod., hlavné kategórie 11:20 hod.
 • Dlžka trate: 5 km
 • Kategória: deti, žiaci, dorast,
  juniorky 
  juniori 
  ženy do 34 rokov 
  ženy od 35 do 49 rokov 
  ženy od 50 rokov do 59 rokov 
  ženy nad 60 rokov 
  muži do 39 rokov 
  muži od 40 do 49 rokov 
  muži od 50 rokov do 59 rokov 
  muži od 60 rokov do 69 rokov 
  muži nad 70 rokov
  Hoby bežkyne a Hoby bežci bez rozdielu veku
 • Organizátor: ZŠ Zarevúca
 • Súťaže: Ružomberská bežecká liga 2018
 • Štatistika účasti: 121
 • Informácie: Michal Lazár, tel.: +421 905 873 692
 • Web: http://www.ruzomberokvpohybe.sk/bezecke-kriterium-na-zs-zarevuca/
 • Poznámka: Štartovné: online 2,- €, na mieste: 3,- €
  Všetky detské kategórie až po kategórie juniorov vrátane a hoby bežcov štartovné neplatia