Behu ulicami mesta Veľký Krtíš

 • Dátum: 18. 06. 2017 (Ne)
 • Miesto: Veľký Krtíš, Veľký Krtíš
 • Ročník: 0.
 • Štart: 9:00 hod. deti, 10:00 hod. hl. kat
 • Dlžka trate: 10 km
 • Certifikovaná: Nie
 • Povrch: asfalt
 • Kategória: deti, žiaci,
  Muži 18 - 39 rokov (rok nar. 2000 -1978) M - A
  Muži 40 - 49 roční (rok nar. 1977 -1968) M – B
  Muži 50 - 59 roční (rok nar. 1967 -1958) M – C
  Muži 60 a viacroční (rok nar. 1957 a skôr) M - D
  Ženy 18-34 rokov (rok nar. 2000 -1983) Ž - E
  Ženy 35-49 ročné (rok nar. 1982 -1968) Ž - F
  Ženy 50 a viacročné (rok nar. 1967 a skôr) Ž - G
 • Organizátor: Občianske združenie Bežci VK v spolupráci s mestom Veľký Krtíš
 • Informácie: tel.: 0904 480 703, e-mail: bezcivk@azet.sk
 • Poznámka: Štartovné:
  Hlavný pretek 10 000 m - štartovné 4 eurá
  Hobby pretek 2 000 m - štartovné 4 eurá
  Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku a hobby preteku - štartovné 6 eur