Beh zdravia, porozumenia a nádeje

 • Dátum: 25. 05. 2019 (So)
 • Miesto: Divín, okr. Lučenec, Zichyho kaštieľ
 • Ročník: 6.
 • Štart: od 9:45 hod. deti, 10:00 hod. hl. kat.
 • Dlžka trate: 20,8 km; 10,3 km; 4,7 km
 • Certifikovaná: Nie
 • Povrch: asfaltové a lesné cesty
 • Kategória: Muži 20,8 km / A – do 40 rokov, B – nad 40 rokov/
  Muži 10,3 km / C – do 40 rokov, D – nad 40 rokov /
  Ženy 20,8 km / E – do 40 rokov, F – nad 40 rokov /
  Ženy 10,3 km / G – do 40 rokov , H - nad 40 rokov/
  Zmiešaná kategória 4,7 km /I- muži, ženy bez rozdielu veku/
  Junior beh 4,7 km / J- chlapci, K- dievčatá 15-18 rokov/
  Žiaci 750 m / chlapci, dievčatá 11- 14 rokov /
  Žiaci 450 m / chlapci, dievčatá 7 -10 rokov /
  Baby beh / Včielky/ deti MŠ do 6 rokov
  Hobby beh – vyhliadková prechádzka (rekreační bežci)
 • Organizátor: Obec Divín, Kultúrna komisia a OSSKP Divín
 • Štatistika účasti: 126
 • Informácie: Mgr. Miroslava Bellová, tel.: 0907 660 650, e-mail: osskp@divin.sk
 • Poznámka: Štartovné :
  Hlavný pretek 20,8 km - štartovné 7,- €
  Hlavný pretek 10,3 km - štartovné 7,- €
  Zmiešaná kategória, junior 4,7 km - štartovné 7 eur
  Hobby pretek, žiaci a deti - štartovné 0 eur
  Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku a hobby preteku - štartovné 9 eur