Beh Zabudišovou

 • Dátum: 29. 05. 2022 (Ne)
 • Miesto: Bošáca-Zabudišová, okres Nové Mesto nad Váhom, Zabudišová (otoč)
 • Štart: 10:30 hod. deti; 11:00 hod. hlavný beh
 • Dlžka trate: 5,4 km
 • Povrch: 25% asfalt, 75% štrková alebo trávnatá cestička
 • Kategória: deti:
  0-6 rokov
  7-12 rokov
  Z (ženy do 39)
  Z40 (ženy nad 40)
  Muži do 39
  Muži 40-49
  Muži 50+
 • Štatistika účasti: 38
 • Informácie: Miroslav Kavický, tel.: 0904 171 049
 • Web: https://www.facebook.com/Beh-Zabudi%C5%A1ovou-365459017565258/?comment_id=Y29tbWVudDo2NTA4NTE5NjU2OTI2MjdfNjUyMjcwODE1NTUwNzQy
 • Poznámka: Štartovné:
  6€ pri online registrácii (Zabudišovania 2€)
  8€ na mieste (Zabudišovania 3€)