Beh k Iliašovskej kapličke

 • Dátum: 17. 06. 2023 (So)
 • Miesto: Iliašovce, futbalové ihrisko FK56
 • Ročník: 5.
 • Štart: 13:00 hod. deti, 10:00 hod. hl. kat.
 • Dlžka trate: 10,8 km, 5,6 km
 • Povrch: prevažne poľné a lesné cesty
 • Kategória: Deti

  10,8 km:
  Muži A – 15 - 39 2008 -1984
  Muži B – 40 - 49 1983 -1974
  Muži C – 50 - 59 1973 -1964
  Muži D – 60 - 69 1963-1954
  Muži E – 70 1953 a starší
  Ženy F – 15 - 39  2008-1984
  Ženy G – 40- 49 1983-1974
  Ženy H – 50 1973 a staršie

  5,6 km:
  Muži A – 15 -39 2008 -1984
  Muži B – 40 - 49 1983 -1974
  Muži C – 50 - 59 1973 -1964
  Muži D – 60 - 69 1963 -1954
  uži E – 70 - 1953 a starší
  Ženy F – 15 - 39  2008 -1984
  Ženy G – 40 1983 a staršie
 • Organizátor: Obec Iliašovce,
 • Informácie: Mgr.Ladislav Petrek, tel.: 0901 712 711, e-mail: behkiliasovskejkaplicke@gmail.com
 • Web: https://www.facebook.com/pages/category/Athlete/Beh-k-Ilia%C5%A1ovskej-kapli%C4%8Dke-341480276509497/
 • Poznámka: Štartovné:
  5 km a 10 km - 10,00 €
  Domáci Iliašovčania vstup €5 na mieste