Beh k Iliašovskej kapličke

 • Dátum: 25. 06. 2022 (So)
 • Miesto: Iliašovce, futbalové ihrisko FK56
 • Ročník: 4.
 • Štart: 13:00 hod. deti, 10:00 hod. hl. kat.
 • Dlžka trate: 10 km, 5 km
 • Kategória: Deti
  10 km:
  Muži A – 15 - 39 2007 -1983
  Muži B – 40 - 49 1982 -1973
  Muži C – 50 - 59 1972 -1963
  Muži D – 60 - 69 1962-1953
  Muži E – 70 1952 a starší
  Ženy F – 15 - 39 2007-1983
  Ženy G – 40- 49 1982-1973
  Ženy H – 50 1972 a staršie

  5 km:
  Muži A – 15 -39 2007 -1983
  Muži B – 40 - 49 1982 -1973
  Muži C – 50 - 59 1972 -1963
  Muži D – 60 - 69 1962 -1953
  Muži E – 70 - 1952 a starší
  Ženy F – 15 - 39 2007 -1983
  Ženy G – 40 1982 a staršie
 • Organizátor: Obec Iliašovce,
 • Informácie: Mgr.Ladislav Petrek, tel.: 0901 712 711, e-mail: behkiliasovskejkaplicke@gmail.com
 • Web: https://www.facebook.com/pages/category/Athlete/Beh-k-Ilia%C5%A1ovskej-kapli%C4%8Dke-341480276509497/
 • Poznámka: Štartovné:
  5 km a 10 km - 10,00 €