Beh do Strečnianských hradných schodov

 • Dátum: 12. 05. 2023 (Pi)
 • Miesto: Strečno okr. Žilina, parkovisko pod hradom
 • Ročník: XXVI.
 • Štart: 10:15 hod. – mládež, 11:45 hod. – študenti VŠ, dospelí
 • Dlžka trate: 151 schodov, prevýšenie 144 m
 • Povrch: schody
 • Kategória: všetky mládežnícke kategórie, študenti VŠ ,ženy, muži
 • Organizátor: Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, OK Žilina
 • Štatistika účasti: 448
 • Informácie: PaedDr. Ľudmila Malachová, ÚTV ŽU, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, tel.: 041/513 52 51, e-mail: malachova@uniza.sk
 • Poznámka: Uzávierka prihlášok je 10.5.2023 o 2400 hod. Dodatočné prihlásenie pretekárov len vo výnimočných prípadoch!