Pozoruhodný počin atlétov Slávie Trnava

Charitatívny beh pre Janka

Život píše rôzne príbehy. Aj tie smutné. Naša udalosť je o Trnavčanovi Jankovi Szabovi (* l2. 7. 1951), takmer polstoročie významnej športovej osobnosti na mestskej, regionálnej i celoslovenskej úrovni. V ostatnom období ho postihli vážne zdravotné komplikácie.

Charitatívny beh pre Janka

Zmapovanie jeho telovýchovnej činnosti by postačovalo na obsiahlu knihu. V tomto príspevku sa teda iba telegraficky pristavíme pri niektorých kapitolách. Rodák z Duloviec, dediny v Komárňanskom okrese, sa do Trnavy presťahoval koncom šesťdesiatych rokov. Vtedy sa stal atlétom TJ Vysoké školy. V tamojšej PdF UK vyštudoval aprobáciu matematika – telesná výchova.

Po promócii pracoval v učňovskom stredisku trnavského Agrostavu, neskôr prešiel do centra voľného času Kalokagatia a napokon učil v troch základných školách (Špačince, Dolná Krupá, Ružindol). Vo chvíľach voľna sa ako športový organizátor angažoval najmä v olympijskom a matičnom hnutí. Stál pri zrode mnohých bežeckých podujatí. Uveďme aspoň niektoré: Beh priateľstva v Trnave, Špačinský jarný kros, Beh zdravia Kamenným Mlynom, Malokarpatský juniormaratón, Drahovská desiatka, Ružindolský Víchor, Beh Trnavčanov, Kľačianska desiatka, Beh oslobodenia Dolnej Krupej, Ružindolská olympijská míľa, rôzne štafetové posolstvá k významným výročiam či matičný klub Šport ludus. Tiež inicioval založenie Klubu rekreačného behu v Trnave, najstaršieho v ČSSR. Z pozície člena riadiacej komisie SÚV ČSZTV usmerňoval v osemdesiatych rokoch všetky celoslovenské zrazy kondičných a rekreačných bežcov.

Janko Szabo si zaslúžený odpočinok nedoprial ani v dôchodcovskom veku. Vlani na Štedrý deň sa mu však svet obrátil naruby. Po náhlej príhode skončil na nemocničnom lôžku. Doteraz je odkázaný na pomoc iných. Bez aktívneho cvičenia a rehabilitácií, finančne náročných, nesvitá nádej na zlepšenie pacientovej pohyblivosti.

Atléti z trnavskej Slávie spolu s ďalšími kamarátmi sa mu rozhodli pomôcť masovým podujatím na svojom štadióne pod názvom Charitatívny beh pre Janka. Priestor dostane v piatok 2. augusta od 18.00 h. Realizačný tím vedie štvorica Vladimír Gubrický, Eduard Čordáš, Daniela Branišová a Ondrej Puškár. Záujemcovia sa o tejto masovej džogingovej iniciatíve viac dozvedia z priložených propozícií. Technickí realizátori venujú dobrovoľný štartový vklad v celej výške na náročnú liečbu ich priateľa. Radi privítajú finančné dary aj od ďalších jednotlivcov, klubov a inštitúcií. Finančný dar je možné zaslať na účet AK AŠK Slávia Trnava: VUB, a.s. , pobočka Trnava, č. účtu SK66 0200 0000 0000 9303 6212 . Do správy pre prijímateľa uviesť : Janko Szabo.

Text: Jaroslav Lieskovský
Foto: archív autora

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Slider_Widget“][/siteorigin_widget]

Atletický klub AŠK Slávia Trnava

 Propozície

Charitatívny beh pre Janka

30 minút pre dobrú vec

 

* Termín: 2. august 2019 (piatok)

* Usporiadateľ: Atletický klub AŠK Slávia Trnava

* Miesto: Športový areál AŠK Slávia Trnava, vnútorný atletický ovál, 400 m (umelý povrch conipur)

* Registrácia: on-line na www.asktt.sk otvorená do 1.8.2019, do 24:00 h. Možná bude aj na mieste v deň pretekov od 16:00 do 17:30 h. Pre zrýchlenie prezentácie pred štartom odporúčame on-line registráciu.

* Prezentácia: v deň pretekov od 16:00 do 17:30 h; zadná tribúna v atletickom areáli. Všetci pretekári si musia vyzdvihnúť čip.

* Kategórie: muži, ženy

* Štart: 18:00 h 12-minútovka, 18:30 h 30-minútovka

Pri väčšom záujme o 30-minútovku rozdelíme účastníkov do dvoch behov. V tom prípade odštartuje druhý beh o 19:15 h.

* Hlavný rozhodca: Ondrej Puškár

* Ceny: Symbolicky budú vyhodnotení dvaja pretekári, najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena.

* Štartový vklad: dobrovoľný pri prezentácii. Všetok výťažok pôjde na zabezpečenie náročnej zdravotnej rehabilitácie pre Janka Szaba, zakladateľa viacerých bežeckých pretekov v Trnave a okolí, dlhoročného športového nadšenca, aktivistu a organizátora.

Ak sa nemôžete behu zúčastniť ale aj napriek tomu by ste chceli prispieť na dobrú vec je možné tak urobiť zaslaním finančného príspevku na účet AK AŠK Slávia Trnava:
VUB, a.s. , pobočka Trnava, č. účtu SK66 0200 0000 0000 9303 6212 .
POZOR !!! Do správy pre prijímateľa uviesť : Janko Szabo.

* Šatne: v sídle Atletického klubu AŠK Slávia Trnava. Organizátor nezodpovedá za prípadné straty.

* Informácie: Ondrej Puškár, elektronický kontakt: mailto:oxpuskar@gmail.com

* Poznámka: Všetci pretekári sú povinní si zabezpečiť individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!