Video: Základy behu – časť 1: Úvod do behania

Seriál z dielne Sportdiag-u o behaní

Seriál z dielne Sportdiag-u o behaní.

Prvá časť je venovaná základom behu.

 

Zdroj: http://www.sportdiag.sk