Ľudstvo má beh v krvi, ale čo človek súčasnosti?

Beh by sme mohli pokladať za celosvetový trend, robí ho takmer každý človek, ktorý chce vykonávať fyzickú aktivitu. Prečo je pre nás beh tak príťažlivý a čo by sme mali zvážiť pokiaľ plánujeme behať dlhodobo?

Pre človeka je beh ako šport najprirodzenejšia voľba fyzickej aktivity. Vychádza z našej pravekej ľudskej podstaty, fyzionómie kostry, kedy pračlovek behal ako lovec. Obrazne povedané, beh máme v krvi, preto je pre nás taký prirodzený.

Charakteristika behu a jeho vplyv na ľudské telo

Z hľadiska pohybu ide o rytmický, lokomočný pohyb, ktorý je sprevádzaný cyklickou zmenou v predo-zadnej rovine. Pri behu zapájame najmä svalstvo dolných končatín, to sú hlavne lýtkové svaly, svaly predkolenia, predný aj zadný stehenný sval. Veľmi dôležitú rolu pri behu zohráva náraz, alebo dopad končatiny na terén. Ide o takzvaný Stress Impact Factor, ktorý pri behu vyjadruje stav, kedy na končatinu dopadá 2,5 násobok telesnej váhy bežca.

Aj keď sa môže zdať, že beh je ideálny šport pre všetkých, je potrebné si uvedomiť, že takmer každý človek v dnešnej dobe trpí nejakým pohybovým deficitom, disbalanciou svalových skupín. To znamená, že zlé držanie tela, spôsobené touto disbalanciou tak prenášame do dynamického pohybu a tieto nesprávne pohybové stereotypy sa prejavujú aj v behu. Z tohto dôvodu treba pamätať na Stress Impact Factor pri bežcoch, ktorí majú problém s medzistavcovými platničkami, meniskami, s bolesťou kolien a členkov. Práve preto je na mieste pohľad odborného trénera alebo fyzioterapeuta a jeho zváženie, či je pre športovca beh vhodný a v akej miere.

Pozitívne účinky behu

Správny beh má však skvelé, pozitívne účinky na ľudský organizmus ako naštartovanie spomaleného metabolizmu, okysličenie krvi, zlepšenie lymfatického obehu, podporuje zdravú činnosť srdca, zvyšujeme si tak kondíciu a odbúravame nadbytočný tuk. Ďalším benefitom je časová výhoda oproti iným športom, keďže pri behaní spálime napr. 3x viac energie ako pri cyklistike za rovnaký tréningový čas. Taktiež finančná náročnosť behu je oproti iným športom nízka, potrebujeme najmä kvalitnú obuv a funkčné oblečenie.

Aby sme tieto účinky a výhody mohli využívať naplno, je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. Najpodstatnejšou chybou je nesprávne behanie, či už z pohľadu pohybového stereotypu, držania tela, zlého terénu, dĺžky a náročnosti trasy a v neposlednom rade aj z pohľadu nedostatočnej regenerácie. Tieto chyby mávajú časté dôsledky v podobe zranení a preťaženia.

Bežecké zranenia a ich prevencia

Často sa stretávame s liečbou športových zranení doma, bez dohľadu odborníka. Domáca liečba nie je však dostatočne účinná najmä z dlhodobého hľadiska. Po zraneniach ostávajú nesprávne kompenzácie svalových skupín, asymetria. Preto je dôležitá čo najrýchlejšia návšteva odborníka a následné zahájenie liečby.

Najlepšou cestou, ako sa vyhnúť zraneniam, je správna príprava na beh, hlavne nepodceniť zahriatie tela. V dnešnej dobe je trend pred behom strečovať svalové skupiny (vytváraním ťahu a napätia v svale), ktoré sú ešte nezahriate. Toto je však kontraproduktívne a riziko zranenia či preťaženia sa zvyšuje.

Takisto je veľmi dôležitý výber správnej obuvi, vzhľadom k terénu, na ktorom chceme behať a takisto aj na intenzitu tréningu. Dôležitým atribútom je dostatočné odpruženie dopadu chodidla na terén, a stabilizácia členku hlavne pri nerovných povrchoch.

Čo zvážiť pred bežeckým tréningom?

Každý bežec by si mal uvedomiť, čo pre neho beh znamená alebo čo chce behom dosiahnuť. Mal by nielen zistiť v akom stave je jeho kondička, ale aj to, či je jeho telo v disbalancii, resp. či má správne pohybové stereotypy. Na základe týchto poznatkov by sa mal bežec rozhodnúť, ako často bude trénovať, kde a aký terén bude behať, akú intenzitu má zvoliť a akú techniku behu zvolí. Práve tieto kľúčové aspekty je potrebné komunikovať s odborníkom, aby sme sa vyhli nechceným zraneniam a aby sme si mohli naplno užívať radosť z behu.

Autor: Tomáš Malárik, www.fyzioklinik.sk