KATARÍNA CHOMOVÁ

Vyštudovala Fakultu Agrobiológie a poľnohospodárskych zdrojov v Nitre v odbore Výživa ľudí. Počas pôsobenia na fakulte sa špecializovala na problematiku stravovacích zvyklostí pacientov s diabetes mellitus a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Naďalej sa venuje dietológii a výžive detí i dospelých. Aktuálne pôsobí ako nutričný expert vo výživovej poradni Svet zdravia Ružinov. Viac na: www.svet-zdravia.sk

Vyštudovala Fakultu Agrobiológie a poľnohospodárskych zdrojov v Nitre v odbore Výživa ľudí. Počas pôsobenia na fakulte sa špecializovala na problematiku stravovacích zvyklostí pacientov s diabetes mellitus a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Naďalej sa venuje dietológii a výžive detí i dospelých. Aktuálne pôsobí ako nutričný expert vo výživovej poradni Svet zdravia Ružinov.

Viac na: www.svet-zdravia.sk