EVA ONAČILLOVÁ

Špecialista na výživu Nutriadapt Košice, klinicky dietológ – výskumný pracovník, Univerzita P.J. Šafárika, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva Košice Eva Onačillová v minulosti niekoľko rokov pracovala na pozícii Špecialista na výživu v dietologickej poradni Svet Zdravia, kde sa venovala najmä úprave stravovania a životosprávy chorým na najčastejšie civilizačné ochorenia a manažmentu neliekovej terapie obezity. Zároveň je členom vedecko-výskumného tímu Lekárskej […]

Špecialista na výživu Nutriadapt Košice, klinicky dietológ – výskumný pracovník, Univerzita P.J. Šafárika, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva Košice

Eva Onačillová v minulosti niekoľko rokov pracovala na pozícii Špecialista na výživu v dietologickej poradni Svet Zdravia, kde sa venovala najmä úprave stravovania a životosprávy chorým na najčastejšie civilizačné ochorenia a manažmentu neliekovej terapie obezity. Zároveň je členom vedecko-výskumného tímu Lekárskej fakulty UPJŠ zameraného na vplyv zmeny životosprávy a redukcie hmotnosti na najrôznejšie civilizačné ochorenia. Počas svojej praxe sa venovala špecificky aj výžive maratóncov a jej vplyve na ich zdravie. Okrem praxe publikovala množstvo odborných zahraničných štúdií a prehľadových článkov zameraných na výživu, šport a zdravie človeka. Za svoj život sa riadi známym výrokom: „ste to čo jete“ a verí, že vhodne zloženou stravou sa človek dokáže dožiť vysokého veku bez ochorení.

Viac na: www.nutriadapt.sk