Podeľme sa!

Podeľme sa!

Charitatívny projekt Podeľme sa! vznikol z iniciatívy Medzinárodného maratónu mieru s cieľom pomôcť tým najzraniteľnejším a upriamiť osobitným spôsobom pozornosť na ľudí, ktorým chýba skutočný domov.

Smeruje k finančnej podpore dvoch organizácií, ktoré sa dlhodobo angažujú v otázkach starostlivosti o najohrozenejšie skupiny našej populácie. Sú nimi Úsmev ako dar a Oáza – nádej pre nový život. Obom týmto inštitúciám venuje dlhodobo pozornosť i Skupina Východoslovenská energetika Holding, ktorá sa stáva aj generálnym partnerom projektu Podeľme sa! Okrem charitatívneho rozmeru má iniciatíva aj rozmer športového zápolenia. V nedeľu 28. júna sa v Košiciach pod taktovkou organizátorov MMM pokúsia športovci, známe tváre a mladé talenty podeliť a symbolicky prekonať slovenský maratónsky rekord Róberta Štefka z roku 1999.

Naliehavosť dnešných dní

Podeľme sa! Žiadosť, prosba, imperatív. Je tu s nami v podstate stále, nabádajúc ľudí dívať sa vôkol seba, zachytiť moment, situáciu, keď je treba pomôcť a podeliť sa. Tieto dve slová zaznievajú o čosi naliehavejšie v čase, keď sa vplyvom náhody, nešťastnej súhry okolností, prírodnej katastrofy či ľudskej zloby dostávame do úzkych a keď na tých najslabších začína dopadať akákoľvek kritická situácia s ešte väčšou silou než na nás ostatných. Tak sa deje i v týchto dňoch, keď na celom svete vyčíňa pandémia Covid-19 a aj tam, kde bolo i bez toho doteraz málo, berie si korona kríza zdravie, príležitosti i nádej. Dopady tejto bezprecedentnej situácie sú najpálčivejšie práve u sociálne najslabších.

Máme cieľ

Iniciatíva prichádza v podobe výzvy ako pomôcť ohrozeným rodinám a ľuďom, patriacich pod ochranné ruky neziskovej organizácie Úsmev ako dar a Oázy v Bernátovciach. Pri tejto výzve stojí i jeden zo spoločenských pilierov a fenoménov diania na Slovensku, košický Medzinárodný maratón mieru. Ten od roku 1924 demonštruje a pripomína aké dôležité je mať smelé vízie, akú rolu hrá v našich životoch ľudská vôľa, nezlomnosť, priateľstvo a spolupatričnosť. Práve preto dnes najstarší maratón v Európe prichádza s výzvou v prospech oboch zmienených charitatívnych organizácií. S výzvou, ktorú tento maratón nasmeruje k svojim priaznivcom, bežcom, podporovateľom, ľuďom na celom Slovensku, aby neostali nevšímaví k osudom a utrpeniam iných.

Inšpirácia skrytá vo výnimočných počinoch

Dnes a denne obdivujeme excelentné výkony športovcov a mnohokrát si uvedomujeme, ako sú vzdialené schopnostiam bežnej populácie. Aj Slovensko malo v minulosti športovca, ktorý v maratónskom svete mohol súperiť s tými najlepšími. Písal sa rok 1999 a Košičan Róbert Štefko sa v príprave na olympiádu v Sydney predstavil i na slávnom maratóne v Londýne. Odniesol si nielen skvelé 6. miesto, prísľub gradujúcej formy pred plánovaným vrcholom kariéry u protinožcov, ale i nový slovenský rekord, ktorý má od tej chvíle, i dnes po viac než dvadsiatich rokoch, hodnotu 2:09:53. O niekoľko mesiacov neskôr svoju skvelú sezónu ešte vyšperkoval. Nenašiel premožiteľa ani na Medzinárodnom maratóne mieru. I dnes je tento príbeh a dosiahnuté výsledky veľkou inšpiráciou pre jeho nasledovníkov. Z výnimočnosti talentu a výkonu Róberta Štefka vzniká podnet, nápad, výzva ako prekonať túto métu. Nie, dnes tu nie je športovec, v ktorého silách by to bolo. Medzera za týmito skvelými výkonmi z minulosti je na Slovensku ešte stále veľká. No keď sa pri tejto úlohe stretneme viacerí, keď sa podelíme, určite sa to podarí. Športovci sa podelia o zdolanie méty, o symbolické prekonanie slovenského rekordu, o zdolanie maratónskej trate rýchlejšie ako to dokázal Robo Štefko pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Urobia tak preto, a my ostatní im v tom všemožne pomôžeme, aby inšpirovali ostatných pri výzve podeliť sa o pomoc pre ľudí v núdzi.

Podeľme sa o rekord

Iniciatíva vyvrcholí 28. júna 2020 v Košiciach skutočným, živým, nie virtuálnym podujatím PODEĽME SA!, počas ktorého sa vybraná skupina športovcov pod taktovkou a patronátom Medzinárodného maratónu mieru pokúsi štafetovým spôsobom prekonať slovenský rekord v maratónskom behu, ktorého držiteľom je už zmieneným časom 2:09:53 košický rodák Róbert Štefko.
Svedkom a neobyčajnými kulisami tohto počinu sa stane historické centrum Košíc. Na trať športovci vybehnú spod krídiel anjela stvárneného v bronzovej podobe erbu mesta na Dolnej bráne, minú mnohé pamätihodnosti a za bod obratu je určené miesto nesúce práve dnes veľmi osobitú symboliku. Do cieľa sa otočíme pri Immaculate, morovom stĺpe, spomienke na obete pandémie, ktorá mesto sužovala v rokoch 1709 až 1710.

Skúsenosť skĺbená s mladosťou

Do snahy o prekonanie rekordu bude zapojená skupina mladých talentovaných i skúsenejších športovcov schopných zabehnúť štafetovým spôsobom každý kilometer v potrebnom tempe. Vo výsledku to bude tím, ktorý sa zomkne a spoločne zvládne zabehnúť maratónsku vzdialenosť v čase rovnom alebo lepšom než je aktuálny slovenský rekord. Každý z členov tímu bude mať na pleciach jeden, z mnohých pohľadov výnimočný kilometer.
O tom, kto sa predstaví v štafete Podeľme sa budeme verejnosť priebežne informovať. Už dnes je však isté, že to budú popri atlétoch i športovci iných odvetví, účastníci olympiád, ľudia, ktorí vo svojej kariére už mnoho dosiahli. Teraz sa rozhodli podeliť. Svoj hlas, a mnohí aj bežecký krok a finančnú pomoc, pridávajú olympijskí víťazi Matej Tóth a Anastázia Kuzminová, chýbať v zostave nechce dnes najlepší vytrvalec Tibor Sahajda, skvelé bežkyne Lucia Klocova a Iveta Putalová, triatlonista Rišo Varga, semifinalista z olympiády v Atlante Miroslav Vanko, nezlomný bojovník z hier v Aténach Marcel Matanin, podporu vyslovil aj futbalový kanonier Robo Vittek, hokejový reprezentant Martin Bakoš, či orientačný bežec Tomáš Mušinský, ktorý si i sám trúfa svoj úsek zvládnuť v čase pod tri minúty. A postupne sa pridávajú i mnohí ďalší.

Ani ostatné osobnosti neostanú stáť bokom

Popri športovcoch potrebujeme i hlas a silu všetkých ostatných. S myšlienkou tohto charitatívneho projektu sa už stotožnili a podporu vyjadrili prezident SOVŠ Anton Siekel, hudobník Marián Čekovský, televízni moderátori Marcel Merčiak a Martin Nikodým, speváci Robo Opatovský a Ondrej Kandráč. Herec Juraj Bača nebude určite tým posledným. No i to môže byť stále málo. Potrebujeme sa spojiť, potrebujeme na stranu chudobných, núdznych a odkázaných dostať hlasy a kroky nás všetkých. Veríme, že sa tak v najbližších dňoch a týždňoch aj stane.

Ako sa zapojiť, ako pomôcť?

Chudobné rodiny na Slovensku sa stávajú pod vplyvom pandémie Covid-19 ešte chudobnejšími. Stratili prácu zo dňa na deň, mnohí i strechu nad hlavou. Najjednoduchší spôsob adresnej pomoci týmto ohrozeným skupinám spočíva v prihlásení sa na darcovský portál www.podelmesa.org kde môže každý prispieť na podporu prezentovaných projektov organizácii Úsmev ako dar a Oáza – nádej pre lepší život ľubovoľnou čiastkou na zriadený transparentný darovací účet: SK93 3100 0000 0040 4002 9105. Pomoc zo strany športovcov bude rovnako neoceniteľná. Svojou energiou a výkonom umožnia dosiahnuť vytúžený cieľ a strhnúť pozornosť verejnosti na naše spoločné snaženie.
Ani laická športová verejnosť neostane stáť bokom. Organizátori pripravia sériu výziev a inšpirácii ako sa aktívnym pohybom k iniciatíve pripojiť kdekoľvek na Slovensku alebo i v zahraničí. Každý, hoc i symbolicky zdolaný kilometer, bude znakom, že týmto ľuďom na osude ostatných záleží. Tu už nepôjde o súťaž, pôjde o spolupatričnosť a pomoc. Ľudia nech sa podelia o radosť so svojimi priateľmi vo vlastných naživo, či na diaľku zvládnutých štafetách, nech bežia hoc i sami, no s vedomím, že je vždy na koho myslieť, komu venovať pozornosť i finančnú podporu.

Kto stojí za iniciatívou podeľme sa?

Medzinárodný maratón mieru je v mnohých podobách súčasťou moderných slovenských dejín už od roku 1924. Sny, vízie a odhodlanie jeho zakladateľov prerástli do udalosti, ktorú pozná celý svet. Niet staršieho maratónu v Európe a iba americký Boston môže sa pochváliť väčším počtom zápisov vo svojich kronikách. Státisíce športovcov zo všetkých kontinentov, olympijskí šampióni i nadšenci, pre ktorých je šport životnou filozofiou, zažili už počas uplynulých dekád magickú a nesmierne prajnú atmosféru ulíc tohto mesta. Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť a možnosť pozitívne ovplyvniť vnímanie tisícov ľudí vo svojom okolí, pristupuje Košický maratón veľmi vnímavo i k túžbam a potrebám iných. I preto sa stal iniciátorom a spoluorganizátorom výzvy Podeľme sa!

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku. Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR – bývalé detské domovy), pomáha mladým po odchode z CDR. Vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, rozširuje rodinné kruhy okolo dieťaťa, aby rodina ostala spolu a buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi. Sieťuje a vzdeláva odborníkov, profesionálov i dobrovoľníkov.

Oáza – nádej pre nový život začala svoju činnosť v Košiciach v roku 2006 s cieľom pomáhať opusteným, chorým, všetkým, ktorí to potrebujú. V súčasnosti pomáha dôstojne žiť približne 300 ľuďom bez domova. Ľudom z ulice celoročne poskytuje nocľah, možnosť osprchovať sa, dostať čisté oblečenie a teplú polievku. No nie iba to. Nádej pre nový život je spojená s hľadaní a poskytovaním pracovných príležitostí, aby zmena a návrat k dôstojnejšiemu životu boli trvalé. I v príbehu Oázy hrá zdolávanie športových výziev svoju nezastupiteľnú rolu. Zakladateľ a líder Oázy, otec Peter Gombita, neúnavne organizuje Behy proti chudobe a beh ako terapiu „naordinoval“ mnohým ľuďom v núdzi vo svojom okolí.

Kto pomohol už pred spustením projektu?

Mnohí z nášho okolia nečakali na oficiálne oznámenie a na štart celého projektu. Okrem už zmienenej podpory ambasádorov a športovcov prichádza pomoc z viacerých strán. Už sme zmienili, že generálnym partnerom projektu sa stáva Skupina Východoslovenská energetika Holding angažujúca sa dlhodobo aj v mnohých iných spoločensky dôležitých oblastiach, pridáva sa i mesto Košice, už zmienení iniciátori z Medzinárodného maratónu mieru a Maratónskeho klubu Košice, RTVS ako hlavný mediálny partner a ďalej Fresh – zdravšie potraviny, Progress Promotion Košice a viacerí ďalší.


Detailnejšie informácie môžete čerpať TU; postupne aj na facebookovej stránke MMM a samozrejme TU.