Otvorenie bežeckej sezóny + Šport.sk Mud Run

V nedeľu 30.marca sa konal prvý beh v rámci bežeckej sezóny BEH SI TY, Otvorenie bežeckej sezóny + Šport.sk Mud Run na Partizánskej lúke, kde sa zúčastnilo 547 bežcov v siedmych kategóriach. V behu muži na 10 km prvé miesto získal Guttman Martin s časom 0:34:16, v behu ženy na10 km prvé miesto získala Tulejová Eva s časom 0:41:27.

V behu muži na 6 km prvé miesto získal Pelikán Jozef s časom 0:19:47, v behu ženy na 6 km prvé miesto získala  Menkynová Janka s časom 0:23:12.

Veľký úspech zožal beh Šport.sk Mud Run. Bol to prvý beh po blate a cez prekážky takéhoto typu uskutočnení na Partizánskej lúke.  Prvé miesto muži Mud Run na 5 km získal Davidik Marian s časom 0:20:23, prvé miesto ženy Mud Run na 5 km získala Labašová Katarína s časom 0:26:16. V kategórií beh detí do 10 rokov prvé miesto získal Farkaš Jakub s časom 0:01:49. Fotky z behu a celkové výsledky nájdete a stránke www.behsity.sk.

Zdroj: Ing. Drahomíra Petrová, Quinta Essentia, s.r.o.