Nerušíme, presúvame

ČSOB Bratislava Marathon

Milí bežeckí priatelia, vždy som veril a dúfal, že informácie tohto typu nebudeme musieť nikdy zverejňovať, ale bohužiaľ, ten moment nastal a je len na nás, ako sa k nemu postavíme.

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodli vzhľadom na okolnosti súvisiace so šírením koronavírusu COVID-19 o zrušení pripravovaného 15. ročníka ČSOB Bratislava Marathon v plánovanom termíne počas víkendu 04.-05. apríla 2020. 

V čase finálnej prípravy podujatia a necelý mesiac pred jeho štartom je toto rozhodnutie pre nás veľmi bolestivé. Jednoznačne si však uvedomujeme a bez akýchkoľvek výhrad akceptujeme, že zdravie a bezpečnosť ľudí musia byť vzhľadom na okolnosti na prvom mieste tak, aby sa situácia so šírením vírusu zastavila a dostala pod kontrolu.

Podobne, ako sa na svoje preteky pripravujete vy, tak aj my sme jedenásť dlhých mesiacov so zanietením a energiou pripravovali náš jarný bežecký sviatok. Spoločne sme sa každý svojim spôsobom pripravovali, aby sme si naplno užili oslavu 15-tych narodenín nášho podujatia.

Sme v tom spoločne. Je to o vás, vy ste v centre diania, vy ste hrdinovia toho okamihu, vaše emócie sú tým, čo robí podujatie tak jedinečným. A za tým celým hodiny a týždne príprav, obetovania sa, momentov, kedy to veľakrát chcete zabaliť, ale nakoniec tak nikdy neurobíte. Lebo tá eufória, ktorú spoločne prežívame s vami, keď prebiehate cieľom, je neopakovateľná.

Aj v tejto, pre nás nesmierne zložitej situácii, sa snažíme myslieť pozitívne, a to aj vďaka vašej obrovskej priazni a podpore, ktorú od spustenia registrácie v októbri 2019 zažívame, a ktorá nám dáva potrebnú energiu. Som veľmi rád a nesmierne si vážim, že vám v tak krátkej dobe môžeme vďaka jednoznačnej podpore všetkých základných organizačných zložiek podujatia (Hlavného mesta SR Bratislavy, predstaviteľov samosprávy, partnerov podujatia na čele s generálnym partnerom podujatia ČSOB, polície, dodávateľov) oznámiť presunutý termín konania ČSOB Bratislava Marathon 2020, ktorým bude prvý septembrový víkend 05.-06. septembra 2020.

Medaile sú už pomaly na ceste, štartové čísla sa už tlačia, finisherské tričká prídu v priebehu najbližších dní. Nie tak ako sme pôvodne plánovali, ale s novou nádejou a ešte väčším entuziamom sa púšťame na cestu vrcholiacu maratónskym víkendovým festivalom športu a zábavy. Úvod jesene – čas, kedy sa plní síl vraciame po prázdninách ku každodenným povinnostiam, bude dátum, ktorý sme si nie náhodou vybrali a naplánovali.

Bežecká jeseň sa rozbieha, a tak ako na jar, aj na jeseň to bude práve Bratislava, ktorá vás všetkých privíta a bude miestom pre naplnenie vašich bežeckých snov. A my budeme pritom s vami až do okamihu prebehu cieľovou čiarou.

Budeme veľmi šťastní, ak väčšine z vás, našich registrovaných bežcov, bude nový termín ČSOB Bratislava Marathon vyhovovať a podarí sa nám tak stretnúť a spoločne osláviť 15. narodeniny nášho mladého podujatia na jeseň. Uvedomujeme si však, že nie všetkým nový termín môže vyhovovať. Vašu dôveru si veľmi vážime a v prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť jesenného termínu, máme pre vás nasledovné možnosti:

  • presunúť si štartovné na niektorý z nasledujúcich troch ročníkov podujatia , t.j., v roku 2021, 2022 alebo 2023,
  • darovať štartovné podľa vlastného uváženia.

Detailné inštrukcie ako postupovať vám zašleme v najbližších dňoch. Tak, aby ste boli aktuálne informovaní.

Ďakujeme.

#nerusimepresuvame    #pobezimenajesen

Jozef Pukalovič, riaditeľ podujatia
Bratislava Marathon Team