Mesto v pohybe štartuje už o pár dní

Občianske združenie „Mesto v pohybe“ v spolupráci s mestom Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, obcou Terchová a partnermi projektu pripravili bežecký festival pre milovníkov behu a pohybu – MESTO v POHYBE.

Občianske združenie „Mesto v pohybe“ v spolupráci s mestom Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, obcou Terchová a partnermi projektu pripravili bežecký festival pre milovníkov behu a pohybu – MESTO v POHYBE. Ide o prestížnu akciu s programom na celý deň.

Hlavnou myšlienkou tohto nového projektu je zapojiť široku verejnosť a firmy v regióne do masového bežeckého podujatia so zaujímavými sprievodnými akciami (remeselný jarmok, prezentácia miestnych firiem) a lákavým kultúrnym programom pre celú rodinu ako i s bohatou tombolou a ocenením účastníkov akcie netradičnými medailami a vecnými cenami.

Ambíciou tohto projektu je nielen rozhýbať rodiny a motivovať deti, rodičov, starých rodičov k spoločným voľnočasovým aktivitám, ale tiež naučiť rodiny zamestnancov firiem dostupnému zdravému životnému štýlu, aktívnemu spôsobu života a správnemu stravovaniu. No predovšetkým zmeniť myslenie spoločnosti od pasívneho životného štýlu k aktívnemu.

Oficiálnymi tvárami projektu Mesto v pohybe sú ambasadori podujatia, významné osobnosti verejného a športového života. Všetky informácie k projektu sú dostupné na na samostatnom webe www.bin-run.sk a Facebookovom profile: Mesto v pohybe.

Prvé podujatie tohto seriálu sa uskutoční už 28.10.2017 v meste Partizánske.