Info o zmenách na stránke www.beh.sk !

Ku dňu 1.marca 2012 sa na Bežeckej stránke www.beh.sk chystajú iste organizačné zmeny. K tomuto dü končím spoluprácu s Ecopress, a. s. čo bude mať vplyv na „novú Bežeckú stranku“. K tomuto dňu prichádza k migrácii na server nového partnera, čo môže mať za dôsledok krátkodobý výpadok v dostupnosti novej Bežeckej stránky.

POZOR!   POZOR!   POZOR!
 

Info o zmene na stránke www.beh.sk !

Milé bežkyne, milý bežci a priaznivci behu.

Ku dňu 1.marca 2012 sa na Bežeckej stránke www.beh.sk chystajú iste organizačné zmeny. K tomuto dü končím spoluprácu s Ecopress, a. s. čo bude mať vplyv na „novú Bežeckú stranku“. K tomuto dňu prichádza k migrácii na server nového partnera, čo môže mať za dôsledok krátkodobý výpadok v dostupnosti novej Bežeckej stránky. Podľa mňa by to malo trvať max. deň. Za ten čas je pre informácie o bežeckých podujatiach navštíviť „starú“ Bežeckú stránku t.j. www.beh.szm.sk .Táto stará stránka bude fungovať, takže k propozíciám, výsledkom sa bude môcť dostať.
Pri tejto zmene dochádza k redizajnu stránky a žiaľ asi príde aj k „strate“ niektorích dát, ktoré si ponechava Ecopress, a.s. pre svoju ďaľšiu potrebu a neposkytla mi ich. Musím ale dodať, že tým nerobí nič nekalé za čo by som sa mal (resp. ste sa mali ) na nich hnevať. Tie dáta im patria. Medzi nami došlo ku korektnej dohode a dáta ktoré som nahadzoval na stránku ja, mi samozrejme dajú k dispozícii a tak budem môcť v relatívnom krátkom čase spojazdniť termínovku (hlavne tú tohtoročnú)

Chcem upozorniť, že stránka sa prerába v podstate od podlahy a tak nebudú hneď od začiatku fungovať, všetky podstránky, ale je snaha o čo najrýchlejšie spojazdnenie a prenesenie stránky.  Na základe ohlasov od bežcov, ktoré sa ku mne dostávajú či už osobne na behoch, alebo cez mail, tak by som chcel túto stránku čo najviac priblížiť tej starej Bežeckej stránke. Chcel by som ju čo najviac sprehľadniť a dať čo najviac priestoru bežcom a ich „Dojákom“ a hlavne organizátorom, aby mohli spropagovať svoje podujatia. Plus mám v pláne ešte zaviesť nové rubriky, ktoré sa na slovenských stránkach venovanych behu ešte neobjavili.

Prípadné problémy so stránkou mi píšte na moju e-mailovú adresu ferenc@mms-softec.sk

Na záver by som sa chcel poďakovať tak ľudom z Ecopressu, a.s. ako aj Sanoma Magazines Slovakia za spoluprácu.

Dúfam, že napriek všetkému si aj nadaľej zachováte priazeň Bežeckej stránke.

Ľuboš Ferenc