Slovenský pohár v behu do vrchu Fačkov-Kľak 18.6.2016