Národný beh Devín – Bratislava 2017 I. časť Malý Devín