Milá Míľa, 20 ročník, Horský park, Bratislava

Ocenenia pre víťazov