Lesný beh 2022

Lesný beh lyžiarov o putovný pohár starostu obce Hybe