Deň Mladých športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko

Špeciálne olympiády Slovensko certifikovali 20 nových trénerov v cvičiacom programe „Mladí športovci“. Cvičiaci Program „Mladí športovci je certifikovaným programom Special Olympics International, zostavený odborníkmi z celého sveta.

21. októbra 2021 Nová Hala Dom Športu. Špeciálne olympiády Slovensko, ako národná športová organizácia pripravila podujatie Deň Mladých športovcov Špeciálnych olympiád. Cvičiaci program Mladí športovci je určený deťom od 2 do 12 rokov s intelektuálnym znevýhodnením, t.j. s downovým syndrómom, s diagnózou autizmus a/alebo pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Unikátny program Mladí športovci

Cvičiaci program Mladí športovci je unikátny program, ktorý rozvíja základné zručnosti ako chôdzu a beh, rovnováhu a skákanie, úchopy a chytanie, hádzanie, odrazy, odpaly a kopanie.  Precvičením všetkých cvikov v jednotlivých zručnostiach napomáha rodičovi a trénerovi na aký druh športu má dieťa s intelektuálnym znevýhodnením fyzické predpoklady. Taktiež tento cvičiaci program ukazuje,  ktoré zručnosti dieťa obľubuje viac a ktoré menej, čo je signifikantným ukazovateľov pre výber vhodného športu do budúcnosti.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

„Našim cieľom je už v mladom veku naučiť aj deti s intelektuálnym znevýhodnením pravidelnosti športového pohybu. Rozvojom telesných schopností sa následne zlepšujú aj kognitívne schopnosti, na čo neustále poukazujeme. Naša snaha je zviditeľniť šport detí s intelektuálnym znevýhodnením, lebo aj oni majú právo na šport, na čo sa v mnohých ohľadoch zabúda.“ Dominika Nestarcová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko

„Dnes sme sa zaradili medzi mnohých certifikovaných trénerov  tréningového Programu Mladí športovci , ktorí sú aktívni po celom svete. Vďaka školeniu a praktickému cvičeniu priamo s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sme sa posunuli v znalostiach vedenia Telesnej výchovy, metodiky postupnosti a samozrejme ponúknutia deťom radosť zo športu.“ Linda Jančiová, učiteľka zo Špeciálnej základnej školy, Žehrianska ulica v Bratislave.

„Je nám veľkým potešením, že tento program je možné realizovať aj na Slovensku, vďaka organizácii Špeciálne olympiády, už 4 rok.  Naše praktické skúsenosti i komplexnú príručku cvičiaceho programu Mladí športovci sme ponúkli Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR ako odporúčací materiál pre materské a základné školy, ktoré navštevujú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Veríme, že už budúci školský rok bude dostupný na všetkých špeciálnych školách.“ Eva Gažová, Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko