Ďalšia smutná správa zo západu

Milí priatelia behu

 

s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 11.3.2013 nás tesne pred dovŕšením 64 rokov navždy opustil náš dobrý kamarát a spolubežec Jozef Krčmár z Bratislavy.

V mene bežcov, ktorí sme Jožka poznali, ako dobrého a kamarátskeho človeka chcem aspoň takouto formou vysloviť pozostalým úprimnú sústrasť

Jozef, česť Tvojej pamiatke!