Certifikované trate

K/N
Trať
Názov pretekov
Miesto
Merač
Metóda
CB/1,0113
Žilinský hamburg (maratón)
Žilina
bicykel
CB/1,0113
Žilinský hamburg (upresnenie)
Žilina
tot.stanica