Bežíme deťom na pomoc!

bezime-detom-na-pomoc-title

V nedeľu, 8. septembra 2019 o 10:00 hodine Linka detskej istoty odštartuje v areáli Partizánskej lúky už jedenásty ročník rodinného charitatívneho behu “21 km pre deti – Bežíme deťom na pomoc!” – www.21kmpredeti.ldi.sk.

Nielen obyvatelia Bratislavy a okolia ale aj bežci z celého Slovenska či zahraničia, tak majú možnosť urobiť niečo nielen pre svoje zdravie, ale svojím štartovným prispejú aj na činnosť Linky detskej istoty a tým pomôžu deťom. Non-stop, bezplatná a anonymná Linka pomoci ročne vybaví približne 100tis. telefonátov detí a mladých ľudí, ktorí hľadajú bezpečný priestor, v ktorom môžu hovoriť o všetkom, čo ich zaujíma či trápi.
“21 km pre deti” je charitatívny beh, ktorý organizuje Linka detskej istoty od roku 2009. Aktívnym podporovateľom je už roky, pod logom ‘Firmy deťom. ĎAKUJEME!’, aj spoločnosť Amrop Slovakia. Beh sa už tradične koná v areáli obľúbenej bratislavskej voľnočasovej destinácie Partizánska lúka, pričom štart a cieľ je situovaný do priestorov amfiteátra. Trate – 3 km, 7 km a 21,1 km – by mali vyhovovať všetkým typom bežcov: od náročných po bežcov amatérov, ktorých hlavným cieľom je pomôcť dobrej veci. Beží sa za každého počasia. Súčasťou podujatia je aj tzv. ‘Rodinný beh’ – 1,5 km okolo jazierka na Partizánskej lúke – určený pre deti a ich rodičov, ktorý je bezplatný. Spolu s moderátorom podujatia – Marošom Szalayom, ako aj ďalšími sprievodnými aktivitami a občerstvením, chceme vytvoriť atmosféru príjemného nedeľného dopoludnia stráveného na Partizánskej lúke, umocneného vedomím, že každý krok dá deťom v núdzi pocit bezpečia.

VYZNAČENÉ SÚŤAŽNÉ TRATE v Bratislave

A. 21,1 km / polmaratón na vyznačenom okruhu Cesty mládeže – štart o 10:00 hod.
B. 7 km trať – štart o 10:10 hod.
C. 3 km trať – štart o 10:20 hod.

NESÚŤAŽNÁ TRAŤ PRE DETI BEZ ŠTARTOVNÉHO

D. Rodinný beh – rodičia s deťmi do 12 rokov, trať 1,5 km voľným tempom okolo jazierka, kde budú pre deti pripravené rôzne aktivity, súťaže, občerstvenie a kde každé dieťa bude víťazom – štart o 10:30 hod.

CHARITATÍVNY ROZMER AKCIE

Všetky finančné prostriedky získané zo štartovného alebo z darov využije priamo na svoje aktivity Linka detskej istoty, ktorá už 24 rokov pomáha deťom v núdzi pri ochrane a presadzovaní ich záujmov a práv. Základný vklad je 30 € za jedného bežca, ktorému môžu na štartovné prispieť aj známi, priatelia,
kolegovia, alebo aj úplne cudzí ľudia. V prípade tzv. zbierkového typu štartovného maximálna výška nie je obmedzená – cieľom je získať čo najviac finančných prostriedkov, ako príspevok na činnosť organizácie – Linka detskej istoty.
Okrem aktívnej účasti na behu preto bežcov prosíme, aby sa zároveň stali podporovateľmi Linky detskej istoty a pokúsili sa osloviť blízkych, spolupracovníkov či známych a motivovali ich, aby akýmkoľvek finančným darom prispeli a podporili dobrú vec.

Číslo účtu: VÚB, a. s. IBAN SK58 0200 0000 0034 5518 2553 Var. symb. 2119

Hlavným cieľom podujatia je získať finančné prostriedky na pomoc deťom, ktorých problémy nie sú o nič menšie ako problémy dospelých, avšak možnosť ich riešenia vlastnými silami je veľmi obmedzená alebo žiadna.

AKO PRISPIEŤ

– zaplatením štartovného vo výške 30 € na bežca – zúčastniť sa môžete ako jednotlivec alebo tím (rodina alebo pracovný kolektív);
– finančným partnerstvom (napr. formou zmluvy o reklame alebo darovacej zmluvy);
– materiálnym partnerstvom (napr. ceny pre bežcov alebo pre deti);
– zaslaním akéhokoľvek príspevku na číslo účtu: VÚB, a. s. IBAN SK58 0200 0000 0034 5518 2553 Var. symb. 2119
– usporiadaním zbierky na pracovisku, v škole alebo záujmovom krúžku, združení;
– dobrovoľníctvom počas akcie;
– informovaním o akcii / individuálne / mediálna spolupráca

Štartovné možno uhradiť vyplnením prihlášky cez www.21kmprededi.ldi.sk/rok-20191/. prípadne uhradiť priamo v deň podujatia pri registrácii účastníkov. Každý účastník – platiaci bežec má nárok na občerstvenie na trati, guláš, alebo vegánsky guláš po dobehu a na účastnícke tričko. Viac informácií nájdete v Propozíciách na www.21kmpredeti.ldi.sk/rok-20191/. V rámci podujatia bude zabezpečený aj zdravotnícky personál, ako aj vyhradený priestor na uschovanie osobných vecí. Tešíme sa na Vás!

REGISTRÁCIA

Už teraz cez www.21kmpredeti.ldi.sk
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Táňa Ivanič Rybanská | 0918 – 964 – 468 | tana@ldi.sk


INFORMÁCIE O LINKE DETSKEJ ISTOTY

Nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI) www.ldi.sk poskytuje pre deti a mládež na celom Slovensku nepretržite už 24. rok – non-stop, bezplatne a anonymne – dištančné poradenstvo prostredníctvom Linky pre deti a mládež 116 111, na ktorej prevádzkuje aj Rodičovskú linku a Sociálno-právnu poradňu. LDI pracuje aj s projektom Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 a s projektom AMBER Alert Slovensko (Pohotovostný systém v SR na zvýšenie šancí vypátrania uneseného/nezvestného dieťaťa v bezprostrednom ohrození života a zdravia).

LDI ďalej realizuje aj osobné intervencie – kde ambulantnou formou poskytuje odbornú interdisciplinárnu pomoc v situáciách akútnej krízy a v iných závažných životných situáciách, v ktorých sa dieťa alebo rodič s dieťaťom ocitá; alebo terénnou formou v Centre výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA – ide o odborné pracovisko určené rodinám, rodičom a deťom, ktoré sa ocitli, alebo sú dlhodobo v nepriaznivej životnej situácii.

Medzi naše ďalšie projekty patria aj rôzne prevenčné programy na ochranu práv detí, napr. projekty na podporu Dohovoru o právach dieťaťa, Prevencie šikanovania, Bezpečnejšieho internetu a PR udalosti pre verejnosť zamerané na podporu práv deti.