Bežecký pohár SAZ 2024

BEŽECKÝ POHÁR SAZ 2024

Zima sa pomaly končí a tak sa nezadržateľne blíži bežecká sezóna a v nej aj séria podujatí zaradených do bežeckého pohára SAZ.

Bežecký pohár SAZ 2024 je viackolová jednoročná súťaž jednotlivcov registrovaných v atletických kluboch a oddieloch športových klubov v SR alebo v SAZ (ako individuálni členovia), súťaží sa v kategórii mužov a v kategórii žien. Uskutoční sa formou behov na ovále a mimo oválu. Súťaže mužov a žien sú samostatné, od seba nezávislé.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli SAZ http://statistika.atletika.sk/kalendar alebo podľa pokynov v propozíciách príslušných pretekov. alebo na weboch jednotlivých podujatí.

Bodovanie Bežeckého pohára SAZ 2024

 • V jednotlivých behoch mužov i žien je bodovaných prvých 20 miest v redukovanom poradí pretekárov registrovaných v SAZ.
 • Umiestnenie v behu sa boduje systémom 20, 19, 18,… 3, 2, 1 bod.
 • Bonusy za výkonnostné limity – 3 body, 2 body, 1 bod.
 • Bonusy za medaily na M-SR (1. – 3. miesto): 5, 3 a 1 bod.
 • Bonus za seniorský rekord SR na ovále alebo na ceste: 10 bodov.
 • Bonus za rekord sa prideľuje len na tratiach, ktoré majú certifikát.
 • Súčet bodov na jednotlivých podujatiach určí konečné poradie jednotlivcov v Bežeckom pohári SAZ 2024. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí väčší počet získaných prvých, druhých, tretích a prípadne aj ďalších umiestení v jednotlivých kolách.

Spôsob hodnotenia Bežeckého pohára SAZ 2024

Každé kolo sa hodnotí jednotlivo. Z celkového počtu 15 behov (16 bodovaných súťaží) zaradených do BP SAZ 2024 sa pretekárovi počíta do hodnotenia maximálne 7 najlepších bodových výsledkov. Aby sa pretekár objavil v záverečnej celkovej klasifikácii, musí sa zúčastniť najmenej na troch kolách BP SAZ 2024, z nich musia byť minimálne jedny M-SR.

V prípade, že sa uskutoční menej ako 5 podujatí zaradených do BP SAZ 2024, organizátor (SAZ) si vyhradzuje právo seriál nevyhodnotiť.

Na podujatiach BP SAZ môžu bodovať aj pretekárky/pretekári v juniorskom a dorasteneckom veku, avšak ak sa na jednom mieste v jeden deň konajú spoločne šampionáty juniorov a dospelých (10 km/cesta, 10 000 m/dráha), v behu do vrchu, poradie pre bodovanie sa zostavuje podľa absolútneho poradia na základe dosiahnutých časov (dospelí + juniori). Na ďalších šampionátoch – kros – to nie je možné vzhľadom na rôzne dĺžky tratí a fakt, že na týchto šampionátoch musia junior/juniorka štartovať v súťaži pre príslušnú vekovú kategóriu.


Výkonnostné bonusy

MUŽI

 • 5000 m (ovál): 3 body – 15:20,00, 2 body – 15:50,00, 1 bod – 16:15,00
 • 10 000 m (ovál): 3 body – 32:40,00, 2 body – 33:45,00, 1 bod – 34:40,00
 • 10 km (cesta): 3 body – 32:35, 2 body – 33:40, 1 bod – 34:50
 • polmaratón: 3 body – 1:12:00, 2 body – 1:14:35, 1 bod – 1:17:00
 • maratón: 3 body – 2:35:00, 2 body – 2:42:00, 1 bod – 2:47:00

ŽENY

 • 5000 m (ovál): 3 body – 18:30,00, 2 body – 19:30,00, 1 bod – 20:30,00
 • 10 000 m (ovál): 3 body – 38:55,00, 2 body – 41:00,00, 1 bod – 43:00,00
 • 10 km (cesta): 3 body – 38:40, 2 body – 40:40, 1 bod – 42:40
 • polmaratón: 3 body – 1:25:45, 2 body – 1:31:00, 1 bod – 1:34:50
 • maratón: 3 body – 3:06:50, 2 body – 3:19:00, 1 bod – 3:31:00

Poznámka: bonusové body za výkony sa budú prideľovať iba na certifikovaných tratiach.

Započítavané podujatia (15 podujatí/16 súťaží)

 • 3. 3. Majcichovská desiatka – Majcichov
 • 16. 3. Laborecká desiatka – Strážske
 • 24. 3. Čečehovský polmaratón – Čečehov
 • 7. 4. M-SR v polmaratóne (v rámci ČSOB Bratislava Marathon) – Bratislava
 • 14. 4. Národný beh Devín – Bratislava
 • 27. 4. M-SR/ČR v behu na 10 000 m – Holešov
 • 28. 4. M-SR v horskom behu (Baba – Kamzík)
 • 11. alebo 12. 5. Vytrvalecká noc – 5000 m na ovále ako predsunutá disciplína 2. kola Tipos atletickej ligy 19. 5. v Banskej Bystrici
 • 22. 6. Grobský Runfest – Chorvátsky Grob/5 km na ceste)
 • 29./30. 6. M-SR na 5000 m – Trnava
 • 1. 9. M-SR v behu do vrchu (Horský kros Gerlach: Gerlachov – Sliezsky dom 8,4 km, prevýšenie 879 m)
 • 7. 9. Telekom Night Run – Bratislava (10 km na ceste)
 • 14. 9. M-SR v cestnom behu na 10 km – Prievidza (Brose Night Run)
 • 6. 10 M-SR v maratóne (MMM) a samostatne sa počíta aj polmaratón – Košice
 • 23. 11. M-SR v krose (vytrvalci) – Košice

Poznámka: Organizátor BP SAZ 2024 si vyhradzuje právo na zmenu kalendára BP SAZ 2024 (zrušenie alebo zaradenie iného podujatia) a aj zmenu v ustanoveniach súťažného poriadku.

Odmeny

Pretekári (muži aj ženy) umiestnení na prvých 10 miestach po ukončení všetkých kôl BP SAZ 2024, ktorí splnenia podmienky, aby boli zaradení do konečného hodnotenia, získajú ocenenie v hodnote

 • 1. miesto 750 €
 • 2. miesto 600 €
 • 3. miesto 500 €
 • 4. miesto 350 €
 • 5. miesto 300 €
 • 6. – 10. miesto po 150 €

Tieto finančné prostriedky sú určené výhradne na zabezpečenie športovej prípravy alebo na nákup bežeckého/atletického výstroja.

Vyhodnotenie Bežeckého pohára SAZ 2024

Uskutoční sa buď na niektorom podujatí do 30. apríla 2025 schválenom VV SAZ.