Benefičný beh PRO BONO 2016

Už zo samotného názvu športového podujatia „PRO BONO“ ( z latinčiny „pre dobro“) možno usudzovať o čo v tomto podujatí pôjde.

Mesto Dubnica nad Váhom a občianske združenie CHAmPIoN CLUB sa dohodli, že šport v meste prepojí s dobrou vecou. Čo v tomto ponímaní znamená určitú formu zbierky pre rodiny z Dubnice nad Váhom, ktoré sa dostali do zlej finančnej, zdravotnej alebo sociálnej situácie a je potrebné im pomôcť.

Celý výťažok zo športového podujatia ( 100% štartovné a dobrovoľné príspevky) bude odovzdaný priamo na športovom podujatí 3 vybraným rodinám sociálnou komisiou mesta Dubnica nad Váhom.

V neposlednom rade cieľom tohto športového podujatia je aj využiť bezkonkurenčne najlepšie podmienky crossového behu a priblížiť jeho atraktívnosť amatérskym a „domácim“ bežcom s možnosťou porovnať svoje sily a kondíciu s profesionálnymi bežcami.

Propozície:

Dátum konania: 01.10.2016 o 10:00 hod.
Registrácia: 01.10.2016 od 8:30 hod. na mieste
Miesto konania: Dubnica nad Váhom (sídlisko „Účko“)
Disciplíny: hlavný pretek ( ženy/muži ) – 6 km trať (prevýšenie 200 m)
detský beh –  800 m
Trať: asfalt, lesné a poľné cesty
Štartovné: 5,- € ( deti – 0 ,- €)
Štartovné zahŕňa: občerstvenie, pamätná medaila a pamätné tričko bude pripravené pre prvých 50 zaregistrovaných žien a 50 zaregistrovaných mužov.

Sila v tele = sila v srdci.

Vaši Championi.